Albert, Henk en Klaas gaan voor een goede voorziening in de nabije toekomst.
Albert, Henk en Klaas gaan voor een goede voorziening in de nabije toekomst. Dick van der Veen

Bestuur De Deel geeft aan:’Nieuw MFA is pure noodzaak’

16 april 2024 om 06:00 Algemeen

Voor het bestuur van Vereniging Dorpshuis De Deel, de paraplu organisatie van het Doornspijker verenigingsleven, is de noodzaak van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) pure noodzaak. Om dat mogelijk te maken toonde het de bereidheid om de grond van de huidige locatie in te brengen in een overeenkomst met de gemeente Elburg.

Dick van der Veen

“Qua duurzaamheid geen haalbare kaart. Er zijn diverse inspraakavonden geweest waar bewoners hun zegje konden doen. Renovatie is geen optie gebleken. Er is hier bovendien een ruimtelijk probleem. De nieuwe plek leunt tegen het centrum aan, er gaat best veel verkeer over de Veldweg, het is geen achterafje. Het is in deze zaak zo dat je over het heden heen moet durven kijken in het belang van onze (klein)kinderen. Als we alles zo laten heb je over een jaar of vijf à tien een verouderd pand waar geen leven meer inzit. Nu al hebben we te maken met teruglopende inkomsten, omdat een deel van het gebouw niet volledig kan functioneren. Via een klankbordgroep en inspraakavonden is veel naar voren gekomen waar een bureau mee aan het werk kon. Er is in het verleden diverse keren verbouwd met verdubbelde energiekosten als gevolg.”

Wat is de bijvangst van een nieuw MFA?

“Het gaat om veel meer dan een bijvangst. De school aan de andere kant van de druk bereden Zuiderzeestraatweg wordt in het MFA ondergebracht. Het betekent veel minder oversteken en minder kop-staartbotsingen op het zebrapad. Bij ondernemers is (nog) geen interesse om de oversteek te maken naar we hebben begrepen. Die hechten aan de huidige A1 locatie. Waar het om gaat is dat dit dorp goede mogelijkheden moet hebben om de vrije tijd in te vullen. Dat geldt voor een hoofdgebruiker als de muziekvereniging, maar ook voor kleinere partijen, voor de Vrouwenbond, voor sportende scholieren enzovoort. We hebben ons aandeel geleverd om partijen bij elkaar te brengen. Op de grond die we afstaan kan dringend gewenste woningbouw plaatsvinden. Wellicht in de hoogte, zodat er meer sociale huur- en sociale koopwoningen kunnen komen. Maar we moeten één ding tegelijk doen. Geen twee aspecten door elkaar halen. Eerst de MFA. Als de gemeenteraad er uit is kan de architect zijn creativiteit op een toekomstbestendige constructie loslaten. De school en de muziek zijn natuurlijk nauw bij dat geheel betrokken. Er wordt gestuurd op een overgang van de school in 2027 zodat dan in augustus met het nieuwe schooljaar in een nieuwe omgeving kan worden begonnen. Maar dat is allemaal nog ongewis. Er kunnen allerlei vertragende beperkingen optreden waar je liever niet aan wilt denken. De gemeente heeft ervaring met de MFA in de vorm van het Huiken en Aperloo. Al met al kost het tegen de 12,5 miljoen euro en dat vergt uiteraard een gedegen afweging. Doornspijk is er hard aan toe.” De raad beslist 22 april over haalbaarheidsstudie buro HEVO.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie