De rechtbank zet vraagtekens bij terras tussen weg en haven.
De rechtbank zet vraagtekens bij terras tussen weg en haven.

Opnieuw vragen over terrassenbeleid in haven van Elburg

29 maart 2024 om 15:45 Maatschappelijk

Door de fractie van Algemeen Belang zijn opnieuw vragen gesteld over het terrassenbeleid dat wordt gevoerd rond de haven van Elburg. Aanleiding is een uitspraak van de rechter die naar aanleiding van een bezwaar van een buurtbewoner heeft bepaald dat burgemeester Jan Nathan Rozendaal een nieuw besluit moet nemen rond een verleende terrasvergunning aan een restaurant in het boulevardgebied langs de haven van Elburg. Daarnaast zijn er zorgen bij burgers over het beleid.

Wijnand Kooijmans

De rechter is van mening dat de burgemeester niet duidelijk heeft onderzocht of de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Daarbij verleende de burgemeester een terrasvergunning voor onbepaalde tijd, terwijl in ambtelijke adviezen was geadviseerd het terras als proef te vergunnen.

Tussen het restaurant en het terras ligt een weg. Het terras ligt op ongeveer 1,20 meter van het water van de gemeentelijke haven. Een terras is op grond van het geldende bestemmingsplan wel toegestaan. Naast de verkeersveiligheid voerde de buurtbewoner aan dat het terras het uitzicht vanuit zijn woning belemmert. Dat laatste bezwaar wordt echter door de rechter net gehonoreerd: er bestaat geen recht op een blijvend uitzicht.

De rechter is van mening dat onvoldoende is onderzocht of de looproute voor voetgangers bij het terras vlak langs de waterkant voldoende veilig is. Ook werd geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor verkeersveiligheid van obers en bezoekers die van en naar het terras de weg moeten oversteken.

Algemeen Belang wil weten of er al een evaluatie heeft plaatsgevonden van het terrassenbeleid in dit gebied en of de raad dan deze kan ontvangen. Gevraagd wordt wat aan de betreffende horecaondernemers is toegezegd tijdens de corona pandemie. De vraag is of het om een proef ging die tevens kan worden gezien als een tijdelijke tegemoetkoming aan ondernemers in het kader van corona. Met daaraan gekoppeld of het terrasbeleid nu is gewijzigd nu de pandemie voorbij is.

De fractie vraagt zich af waarom de proef is omgezet in een terrasvergunning voor onbepaalde tijd en of de omwonenden zijn meegenomen in het besluit. Gevraagd wordt hoe de verkeersveiligheid voor de voetgangers op dit moment is gewaarborgd. Ook als het gaat om de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel of met een kinderwagen die lopen in beide richtingen langs de Havenkade.

Door Algemeen Belang wordt de vraag gesteld in hoeverre de huidige opstelling van de terrassen een belemmering vormt voor de toegang tot de historische haven, de schepen en de doorgang voor voetgangers. Hierbij wordt aangegeven dat men zich zorgen maakt over de uitstraling va de historische haven.

Als voorbeeld wordt de bruine vloot genoemd. Het zicht op deze ‘parels’ wordt volgens de fractie nu gedeeltelijk beperkt door de aanwezige terrassen. Men vraagt zich af of het historisch karakter van de haven in het oorspronkelijke besluit is afgewogen of meegewogen. Bijvoorbeeld door hierover overleg te voeren met Arent thoe Boecop of experts te raadplegen.

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie