College Oldebroek presenteert sluitende meerjarenbegroting

  Zonder foto

OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert een sluitende meerjarenbegroting voor 2021. Ook dit jaar is het een lastige meerjarenbegroting vanwege de grote uitgaven in het Sociaal Domein en de gevolgen van covid-19 die nog niet helemaal in beeld zijn. Door kritisch naar de eigen organisatie te kijken en hierop te bezuinigen en de meevallende meicirculaire van het Rijk, ligt er een sluitende meerjarenbegroting. Op donderdag 5 november (19:30 uur) behandelt de gemeenteraad de meerjarenbegroting. Deze vergadering is digitaal te volgen via www.oldebroek.nl/gemeenteraad.

Wethouder Ben Engberts: “Sinds de begroting van 2020 is er veel gebeurd. Ook voor 2021 moesten we structureel bezuinigen vanwege nieuwe tekorten. Ik ben blij dat het gelukt is om een sluitende begroting aan te bieden aan de raad. Tegelijkertijd zien we binnen het vastgestelde beleid de risico’s aanhouden en nieuwe onzekerheden ontstaan bijvoorbeeld t.a.v. het zwembad, de gevolgen van covid-19 en de nieuwe herverdeling van de rijksmiddelen die we als gemeente ontvangen.”

De gemeente blijft werken aan de speerpunten die staan in het bestuursakkoord ‘Met elkaar voor een duurzaam Oldebroek’. De speerpunten uit het bestuursakkoord zijn: het blijven inzetten op initiatieven en betrokkenheid van inwoners, (digitale) dienstverlening, ondersteuning voor inwoners in kwetsbare omstandigheden, voldoende (betaalbare) woningen voor inwoners, klimaatneutraal Oldebroek en specifiek voor 2021 de invoering van Diftar.

Een gemeentewoordvoerder: ‘’We werken aan een moderne, efficiënte en kwalitatief goede service en dienstverlening. We richten onze dienstverlening nog meer in op wensen van de inwoners. Dat doen we op basis van klantprofielen (hoe ervaart de inwoner/ondernemer nu de dienstverlening). Inwoners kunnen er op vertrouwen dat we veilig met hun gegevens omgaan. We investeren in maatwerkoplossingen en verdergaande digitalisering met aandacht voor privacy van gegevens.

‘’Met veel verschillende partijen uit de Oldebroekse samenleving werken we verder aan het thema eenzaamheid. Samen met bijvoorbeeld vrijwilligers, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zetten we ons daar vol voor in.

‘’Bij nieuwbouw willen we inspelen op bestendige woonvormen waar lokaal behoefte aan is. Waar mogelijk nemen we drempels in beleid weg, waardoor nieuwe woonvormen en goede initiatieven meer kansen krijgen door ruimere voorwaarden via het “Ja mits principe”. We blijven inzetten op voldoende (betaalbare) woningen voor alle doelgroepen.’’

Vanaf 1 januari voert Elburg diftar in. DE woordvoerder: ‘’Goed voor het milieu en portemonnee. Want, restafval wordt steeds duurder door hogere belastingen vanuit het Rijk. Met diftar lopen de kosten minder op. Inwoners hebben zelf invloed op de hoogte van hun afvalstoffenrekening. Diftar stimuleert inwoners om hun afval goed te scheiden. Zij betalen niet langer één vast bedrag voor afvalkosten, maar een vast en een variabel deel. De variabele kosten worden bepaald door het aantal keren dat inwoners restafval aanbieden. Voor grondstoffen zoals gft, papier en textiel betalen inwoners geen variabele kosten. Samen met onze inwoners werken we aan hergebruik van grondstoffen én vermindering van restafval en zijn we op weg naar een circulaire economie.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden