Foto: Studio LUSIN

Tuinders van Elburg presenteren magazine

  Verenigingen

Op donderdagavond 13 juni vond de langverwachte presentatie plaats van het dubbeldikke magazine Tuinders van Elburg, de nieuwste publicatie van oudheidkundige vereniging Arent thoe Boecop.

ELBURG - In het gebouw Lokaal Bloemstraat waren zo'n 80 familieleden van tuinders en groentehandelaren uitgenodigd om de presentatie bij te wonen.

De zaal was dan ook goed gevuld toen Willem van Norel het spits afbeet en aan de hand van een powerpointpresentatie uitleg gaf over de geschiedenis van de Elburger tuinders en groentehandelaren. Niet eerder vertoond particulier fotomateriaal van de meeste tuinderfamilies die Elburg gekend heeft, verscheen om beurten op het scherm. Het geroezemoes dat opstak bij elk foto die voorbij kwam, was een teken dat het publiek in zijn element was.

Ook Aart Hoekert had zijn aandeel in dit geheel, en mocht het gedicht van zijn vader voordragen dat hij 75 jaar geleden had geschreven. Dit gedicht ging over het wel en wee op de vooroorlogse tuindersakkers op De Weerens. Het gedicht is opgenomen in het magazine.

Na drie kwartier was er een koffie- en theepauze om even op adem te komen, waarna Annet Land het roer overnam en een presentatie gaf over de totstandkoming van het magazine. 'Een magazine komt namelijk niet zomaar uit de lucht vallen', zo lichtte zij toe. Aan de hand van mooi beeldmateriaal in de stijl van het magazine, vertelde zij over het plan van aanpak, de ontwikkeling, het schaven en oppoetsen van de teksten, het bewerken van beeld- en geluidmateriaal en het intensieve werk dat door vrijwilligers achter de schermen is verricht.

Nadat Annet Land haar verhaal had gedaan, leidde Willem van Norel de overhandiging van de eerste exemplaren in. Hij nodigde Ria Stooker, die veel werk heeft verricht in de beginfase van het onderzoek, uit om de eerste exemplaren uit te reiken aan de tuinders Philip Docter (1935) en Aart Hoekert (1936). Namens de groentehandelaren nam Luurt Schuijn (1930) een eerste exemplaar van deze prachtige uitgave in ontvangst.

Na de overhandiging was er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. De tongen kwamen los en het enthousiasme was compleet, nadat alle genodigden een of meerdere magazines mochten meenemen. De organisatoren van deze avond kijken met een gevoel van grote voldoening terug op deze bijzondere avond.

Meer berichten