<p>Jannine van der Pol en burgemeester Jan Nathan Rozendaal zijn trots op de Jeugdraad.</p>

Jannine van der Pol en burgemeester Jan Nathan Rozendaal zijn trots op de Jeugdraad.

(Foto:gemeente Elburg)

Jeugd Elburg vertrouwd met politiek

  Politiek

ELBURG - De gemeente Elburg is er veel aan gelegen om jongeren bij politiek en lokaal bestuur te betrekken. 

Dat uit zich in de formering van een Jeugdraad, die bestaat uit leerlingen van bovenbouw van de basisscholen. Bovendien spelen alle leerlingen van de groepen zes tot en met acht eens per jaar voor gemeenteraad.
Het initiatief komt van Jannine van der Pol, die voor de Christen Unie in de raad zit. “Kinderen hebben een open mind, kijken onbevooroordeeld naar de maatschappij. Het is goed voor ons dagelijks bestuur om te weten hoe kinderen tegen het reilen en zeilen van de gemeenschap aankijken.”

Ze beaamt dat er heel wat bijeenkomsten aan vooraf gingen voordat de Jeugdraad een feit was. “Ik kreeg steun van raadsleden uit andere fracties. Uiteindelijk kwam het fenomeen er door via een motie.” Samen met Dries Bos (Elburg Beleid), Liesbeth ten Have-Schoonhoven (Algemeen Belang) en de griffier geeft Jannine sturing aan het jeugdparlement, dat in september vorig jaar werd geïnstalleerd. Daarvoor werden alle scholen benaderd. Twaalf van de veertien zegden hun medewerking toe.

Iedere school vaardigt twee leerlingen af. Die uit groep acht heeft stemrecht; de leerling uit groep zeven maakt deel uit van de schaduwfractie en stroomt het jaar erna door. Op die manier is continuïteit gewaarborgd. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal knikt instemmend als Jannine het verschil met jeugdraden in andere gemeenten onder de aandacht brengt. Die mikken vaak op leerlingen uit de burgklassen van het voortgezet onderwijs, waarbij de doorstroming ontbreekt.

“De leden van de jeugdraad betrekken ook hun ouders en familieleden erbij. De kinderen komen een keer of acht bijeen. Dit jaar vervielen twee bijeenkomsten door het corona virus”, zo houden ze ons voor.
De leden van de raad dienen tijdens een eerste bijeenkomst plannen in, waaruit een keuze wordt gemaakt uit plannen die individueel of klassikaal zijn gevormd. Vervolgens wordt gewerkt aan verfijning van een project. De keuze viel eerder op een natuurspeelplaats.

Burgemeester en raadslid zijn aangenaam verrast door wat kinderen van (lokale) politiek weten en door het enthousiasme van de leden van de Jeugdraad. Tijdens de vergaderingen zijn raadsleden en ambtenaren aanwezig om desgewenst input te geven over bijvoorbeeld financiën en veiligheid. Die van de groepen zeven staan te popelen om het jaar erna mee te mogen stemmen.

Tijdens de installatie van de raad in MFC Aperloo droeg jeugdburgemeester Jesse Moling de ambtsketen over aan zijn opvolger Josefien Camminga (zie elders in deze krant).
Thomas van ’t Veen ontving uit handen van de burgemeester het Jeugdlintje voor een jongere uit Elburg die zich belangeloos inzet. Hij is lid van de brandweer in Harderwijk en helpt ook vaak in de kazerne in Elburg. Daarnaast is hij actief lid van de slagwerkgroep Excelsior Oostendorp en zamelt hij geld in voor het goede doel. Bovendien stapte hij met een aantal medeleerlingen voor een scholenproject in Roemenië en het voor het Ronald Mc Donaldhuis op de fiets.
Kijk voor beelden op:

www.youtube.com/watch?v=qPvdGBX3hj4

Tekst: Dick van der Veen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden