Plaatsvervangend voorzitter van de Elburgse gemeenteraad Liesbeth ten Have op de stoel van de voorzitter. met voor zich de zandloper.
Plaatsvervangend voorzitter van de Elburgse gemeenteraad Liesbeth ten Have op de stoel van de voorzitter. met voor zich de zandloper. ( Foto: Dick van der Veen)

Liesbeth heeft vertrouwen gehele raad

  Nieuwsflits

'Ruimte geven voor debatten maar binnen
de afspraken'

Dick van der Veen

Voor de gemeenteraad van Elburg was het géén vraag wie Beert van Loo op moest volgen als plaatsvervangend voorzitter. Liesbeth ten Have wordt met haar bagage als de aangewezen persoon voor die functie gezien. Ze is unaniem als zodanig gekozen en is daar terecht best een beetje trots op.

ELBURG – Als we opmerken dat het zeker in de Elburger situatie geen vanzelfsprekendheid is om door alles en iedereen op het schild te worden gehesen, onthoudt ze zich van commentaar. Gewend als ze is in haar werk als bestuur-ondersteuner bij Tactus Verslavingszorg om een luisterend oor te hebben en zich van een oordeel te onthouden. “Bij Tactus doe ik onderzoek naar alles wat onder kwaliteit en veiligheid valt en naar calamiteitenonderzoek. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een relatie tussen cliënt en medewerker, maar bij een medicatiefout. Het is als plaatsvervangende voorzitter van de raad een voordeel wanneer je dit soort dingen beroepshalve bij de hakken hebt.”

Ze sluit daarmee aan bij het onderzoek naar integriteitkwesties binnen de raad waarover momenteel gesprekken lopen. “Het gaat om het voorzitten van een groep mensen die samen een club, in dit geval de gemeenteraad vormen. Dat speelt ook in mijn beroep, maar hier heb je eens in de vier jaar met een gremium dat voor een groot deel uit nieuwe mensen bestaat. Daar moet je samen met de griffier een club van maken.”

Ze had er gesprekken over met burgemeester Rozendaal. “Ik hoef niet in te zoomen op zijn portefeuille: het gaat om de vervanging als voorzitter, om het besturen. Het zou niet goed zijn wanneer ik het daar druk mee ga krijgen, want dan houdt het in dat Jan Nathan veelvuldig afwezig is, bijvoorbeeld wegens ziekte.”

Haar benoeming is in zekere zin een trendbreuk. Tot nu toe was de nestor in de raad automatisch de plaatsvervangend voorzitter. “Jan Kroneman heeft van dat recht afgezien”, houdt ze zich aan de oppervlakte. Vervolgens werd een profiel opgesteld dat direct naar haar leek te wijzen. Wanneer we naar een recente raadsvergadering verwijzen, waarbij de emoties hoog opliepen, wil ze hooguit kwijt dat het spijtig is als emoties de overhand krijgen. Om er aan toe te voegen dat ze ervan houdt al mensen gepassioneerd en met enige emotie voor hun mening uitkomen.

In gemeenteland is men toe aan een nieuw vergaderstelsel: een drietrapsraket met als onderdelen beeldvormend, oordeelsvormend en besluitvormend. “Je moet daar als raadslid nog in groeien. Ik heb zelf al eens mijn kans laten lopen bij de beeldvormende bespreking. Als voorzitter moet je afstand nemen van je eigen partijstandpunt. Daar ben ik, als ik het mag zeggen, redelijk in getraind.” Ze heeft het dan over haar ervaring bij Taxus, wellicht ook een beetje als functionaris gegevensbescherming bij Amethist verslavingszorg en Omnizorg Apeldoorn.

Haar raadslidmaatschap had door omstandigheden een wat grillig verloop. “Van 2006-2008 burgerraadslid en voorzitter van een commissie. In 2008 kwam ik in de raad als opvolger van Mannus van de Schootbrugge. In 2014 heb ik me laag op de lijst laten zetten door de zorg die ik had voor mijn schoonmoeder en het feit dat twee kinderen in een examenjaar zaten. In 2016 kregen een griffier en onze fractievoorzitter een relatie. Geen handige combinatie dus en er werd weer een beroep op me gedaan. Geen fractievoorzitterschap, daarvoor heb ik onvoldoende tijd beschikbaar. Ik ben plaatsvervangend voorzitter voor de raadscommissies. Ik volg nu een tijdje Beert van Loo op als preses van de commissie Ruimtelijke Ordening.”

Krijgt Elburg een strenge waarnemer? “Je moet mensen ruimte geven, maar wel onder de voorwaarde dat we ons houden aan gemaakte afspraken. Geen voortdurende herhaling van zetten.”Nooit overwogen om voor het wethouderschap te gaan? “Nee, ik vind mijn huidige baan te leuk. Dat geldt voor veel dingen in mijn leven. Daarvan wil ik graag zo lang mogelijk genieten.”

Toch zit dat besturen aan het hart gebakken. “Je draagt een grote verantwoordelijkheid als raadslid omdat je over het geld van ons allemaal gaat.” Samen met Janine van der Pol (CU) en Dries Bos (EB) geeft ze sturing aan de Jeugdraad. “We hopen het in de toekomst door trekken naar het voortgezet onderwijs en als het even kan naar jong volwassenen. Om met Erica Terpstra te spreken: verzin iets.” Met plezier maakt ze melding van een natuurspeelelement bij de Gustaaf Adolfgroep ('t Harde) dat binnenkort in gebruik wordt genomen,

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden