Dominee Hooydonk werd bevestigd in coronatijd.
Dominee Hooydonk werd bevestigd in coronatijd. (Foto: Dick van der Veen)

Bijzondere maanden dominee Hooydonk

  Nieuwsflits

Ook mensen
die niet in
kerk komen
zoeken contact

Dick van der Veen

Dominee J.W. Hooydonk heeft twee bijzondere maanden achter zich liggen. Middenin de coronatijd, op zondag 3 mei, werd hij bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente Oldebroek en ’t Loo. Geen tijd om te acclimatiseren, gelijk in het diepe van de crisis.

OLDEBROEK – J.W. Hooydonk: “Dat het de wereld stil zou zetten, vliegtuigen aan de grond, het leek iets onmogelijks wat ineens de harde werkelijkheid werd.”

Gesprekken

Hooydonk ging gelijk vol aan de bak in een kerkelijke gemeente waarvan de circa 2.800 leden hem alleen van de uitzendingen op zondag in beeld kregen. “Je hebt te maken met mensen die van de ene op de andere dag ernstig ziek worden en waarvan een aantal komt te overlijden. Met mensen die angst hebben, zich zorgen maken door die ongekende inbreuk op hun persoonlijke leefomstandigheden. Gesprekken die je dan voert krijgen een heel ander karakter. Opeens komt er een vraagteken achter alles te staan.”

Impact

De dominee maakt van nabij mee welke impact het heeft op families, maar ook op de kerkelijke gemeente waarin de mensen elkaar kennen. Hooydonk: “Ik werd geconfronteerd met drie ernstig zieke mensen uit één gezin. Je probeert er met een luisterend oor voor ze te zijn. Door te wijzen naar wat de Bijbel er over zegt, naar de steun die je ondervindt door daar naar te handelen. Dingen die zullen gebeuren aan het einde van de tijden. Maar hoe landt dat als je te maken hebt met een virus wat grote onzekerheid in zich bergt over jouw aanwezigheid een week later.”

Afscheid

Schrijnend.

Hooydonk: “Absoluut schrijnend. Mensen brengen familieleden weg naar een ziekenhuis, mogen niet mee naar binnen en spreken hun geliefden nooit meer. Bij een langdurig ziekbed kun je afscheid nemen. Het treft jong en oud. Je kon elkaar niet meer in de kerk ontmoeten Daarna beperkt. Het elkaar vasthouden, ook letterlijk, is niet meer mogelijk. Telefoon, mailverkeer en apps bepalen de communicatie. Denk aan de ouderen, de groep kwetsbaren, opgesloten in verpleeg- of verzorgingshuis. Uitstekend verzorgd, dat moet benadrukt, maar de arm om de schouder van een naast ontbrak.”

Virus

Een onbekend virus. Krijgen we met meer ervan te maken in de toekomst?

Hooydonk: “Iedereen vraagt zich dat af. Je hebt vaker in je leven met een periode dat het even tegen zit. Dan is er het vertrouwen om daar (snel) uit te komen en het leven een positieve slinger te geven.. Dit zijn volstrekt andere onzekerheden. Het lijkt er op of God ons heeft stilgezet. Ik denk dat de kerk in z’n algemeenheid er verstandig mee is omgegaan, haar verantwoordelijkheid heeft genomen. Geen samenkomsten met veel mensen, wat op sommige andere locaties wel tot zorgelijke situaties leidde.”

Vindingrijk

Het vergt groot aanpassingsvermogen.

Hooydonk: “Mensen zijn vindingrijk. Zijn in staat hun leven op aan andere manier vorm te geven. De diepere vragen blijven hangen. Opvallend gegeven is dat het iedereen tot nadenken stemt, gelovig of niet. We hebben ervaren dat ook niet religieuzen de kerkdiensten beluisterden en met ons predikanten contact zochten. Beperkende maatregelen in het kerkbezoek hebben geen problemen opgeleverd. Er was volop begrip binnen de gemeenschap.

Onzekere tijd

''Het blijft een onzekere tijd, waarin de waarheid van vandaag morgen weer onderuit kan worden gehaald. De kwetsbare groep heeft zichzelf als gevolg daarvan deels nog in de wachtkamer gezet. De positieve invloed van de crisis is de toegenomen samenhang. Waarbij het wel de vraag is of het weer zo zal (moeten) worden als voorheen in de consumptie maatschappij.''

Film, snacks en uitleg Bijbel

DOORNSPIJK - Het team van de Vakantie Bijbelweek in Doornspijk houdt op vrijdagavond 28 augustus een film- en snack-avond met Bijbeluitleg voor de jeugd van 10 tot en met 16 jaar. De bijeenkomst begint om 18.30 uur in het gebouw van evangeliegemeente ‘Oase, aan de Verlengde Kerkweg 88 en duurt tot 21.00 uur.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden