Wethouder Henk Wessel op de grens tussen Broeklanden I en II.
Wethouder Henk Wessel op de grens tussen Broeklanden I en II. (Foto: Gemeente Elburg)

Elburg geeft nieuwe bedrijfsgronden uit

  Nieuwsflits

ELBURG - Het college van Burgemeester en Wethouders van Elburg gaat beginnen met de uitgifte van bedrijfsgronden van Broeklanden II. Volgens verantwoordelijke wethouder Henk Wessel is de tijd hier rijp voor.

Wethouder Henk Wessel: “Het 6,5 hectare grote bedrijventerrein Broeklanden I in Elburg is inmiddels uitgegeven. Ruim twintig bedrijven hebben er een goede plek gevonden om verder te groeien, wat ook een flink aantal nieuwe arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. Om ook andere Elburgse bedrijven de ruimte te geven om te groeien begint de gemeente nu met de uitgifte van het tweede deel van dit terrein: Broeklanden II.” Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Met de uitgifte van deze nieuwe grond wordt 4,9 hectare bedrijfsgrond beschikbaar gesteld voor bedrijven in de milieu-categorieën 1 t/m 3.2. Wethouder Henk Wessel wil deze bedrijfsgrond op een zorgvuldige manier uitgeven. “De beschikbare bedrijfsgrond in de gemeente Elburg is schaars. Het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein, met oog voor werkgelegenheid, duurzaamheid, zorgvuldig ruimtegebruik en beeldkwaliteit is een belangrijk streven. Daarom heeft het college van B en W uitgiftecriteria vastgesteld op basis waarvan wordt besloten met welk bedrijf het verkoopproces voor een bedrijfskavel wordt ingegaan, en ook op welk tijdstip.”

In de criteria is de voorkeur aangegeven voor lokale bedrijven aangegeven, evenals voor bedrijven met knelpunten op ruimtelijk of milieutechnisch vlak. Ook wordt gekeken naar het pand dat door het verhuizende bedrijf wordt verlaten: kan daar een ander lokaal bedrijf in groeien?

Belangstellenden kunnen www.elburg.nl/Ondernemers/Bedrijventerreinen/Bedrijventerrein_Broeklanden het document met de uitgiftecriteria en het uitgifteproces vinden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden