In de afgelopen jaren is Oldebroek geconfronteerd met stijgende zorgkosten voor jeugdzorg en WMO.
In de afgelopen jaren is Oldebroek geconfronteerd met stijgende zorgkosten voor jeugdzorg en WMO. (Foto: ter illustratie)

Jaarrekening Oldebroek: min € 535.000

  Nieuwsflits

Het college van B en W van Oldebroek heeft de jaarrekening en het jaarverslag over 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van 386.000 euro. Voor 2019 was dit begroot op 532.000 euro min.

door de redactie

OLDEBROEK - “Dat we een negatief resultaat geraamd hadden, is voor Oldebroekse begrippen opmerkelijk. De afgelopen jaren hebben we de jaarrekening met een positief resultaat kunnen afsluiten. We hebben als gemeente de broekriem aangetrokken en budgetten zijn naar beneden bijgesteld. We blijven hier in 2020 op bijsturen en een pas op de plaats maken daar waar dat kan.”, zegt burgemeester Tanja Haseloop-Amsing, waarnemer portefeuille financiën.

''We hebben afgelopen jaar meer geld uit gegeven aan meerdere onderwerpen. In de afgelopen jaren is Oldebroek geconfronteerd met stijgende zorgkosten voor jeugdzorg en WMO. In november gaf de gemeente een winstwaarschuwing aan de raad omtrent Jeugdzorg. De stijgende zorgkosten hebben een flinke impact op de financiën.''

Tijdens het tot stand komen van deze jaarrekening is ook Oldebroek opgeschrikt met de verspreiding van het coronavirus. Dit heeft veel impact op direct betrokkenen met betrekking tot gezondheid en heeft ook grote financiële impact op huishoudens, bedrijven en verenigingen. De financiële gevolgen kunnen ook voor de gemeente aanzienlijk zijn. De gemeente houdt hierop nadrukkelijk een vinger aan de pols in 2020.
Er zijn in 2019 ook successen behaald. De digitale dienstverlening blijft groeien. Oldebroek ontving in 2019 20% meer digitale aanvragen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook krijgt de regionale samenwerking vorm. Zo is er onderzoek gestart naar een ICT samenwerking met Hattem, Heerde, Elburg en Nunspeet. Ook zijn de gemeenten in de Kop van de Veluwe aangesloten bij de Regio Zwolle. Gezamenlijk werken ze aan een plan van aanpak waarin vastgelegd wordt wat de regio bindt, zowel richting Regio Zwolle als de provincie Gelderland.

Op het gebied van duurzaamheid zet Oldebroek stappen. Zo kunnen er windmolens geplaatst worden in Hattemerbroek. En is in 2019 begonnen met de vervanging van een kwart (1.200) van de armaturen van de openbare verlichting door LED-verlichting. Er komt een nieuwe brandweerkazerne. In 2019 is de renovatie en verduurzaming van het gemeentehuis en omgeving (afkoppelen regenwater) afgerond, na bijna 17 maanden van uitvoering. In september is het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden