Ds. Maarten van Loon: “Nietig virus maakt mensen heel klein.”
Ds. Maarten van Loon: “Nietig virus maakt mensen heel klein.” (Foto: Dick van der Veen)

Ds. Van Loon: ‘Wat leren we van corona?’

  Nieuwsflits

'Het heeft er
veel van weg
dat wereld
gereset wordt'

Dick van der Veen

Ds. Maarten van Loon van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Noorderlicht in Wezep ervaart dat mensen tijdens de coronacrisis sterk met elkaar meeleven. Een solidariteit waarvan hij merkt dat die bij de versoepeling van maatregelen ook al weer afbrokkelt. “En naar elkaar omzien is nu net datgene wat God primair van ons vraagt.”

WEZEP – Van Loon: ''De crisis roept levensvragen op. Waarom gebeurt dit? Heeft de Schepper er een bedoeling mee? Individueel vragen mensen zich af: waarom ik? De economie stort in, je raakt je baan kwijt, wordt onzeker. Gezinnen met kleine kinderen de hele dag op elkaars lip. Plat gezegd wordt je dat op enig moment zat. Maar wat leren we hiervan?”

En hoe ziet u dat?
“Je hoort mij niet zeggen dat het een straf is, dat we ons nu allemaal moeten laten bekeren. Ik kan niet verklaren waarom dit virus door de wereld waadt. God zou het met een vingerknip weg kunnen nemen. Had het kunnen voorkomen.. Het gaat niet buiten Hem om. Er is echter geen briefje bijgedaan wat we ervan moeten leren. Ik geloof ook niet dat het niks betekent. Ben bang dat we straks met een vaccin de houding aannemen van: dat hebben we gehad, we gaan weer vrolijk verder.”

U staat er ook niet neutraal in?
“Het lijkt er op of de wereld even gereset wordt. De lucht blauw en schoon, geen condensstrepen van vliegtuigen, minder stikstof, geen vervuiling. Vroeger wisten de mensen niet beter, maar wij zien nu wat het met de Schepping doet, maken er een zootje van. We willen het patroon niet veranderen; zouden ons bewust moeten zijn van onze kwetsbaarheid. Hoe een nietig iets als een virus de wereld op z’n kop zet en mensen heel klein maakt.”

Wat doet corona met de predikant Van Loon?

“Preken in een lege kerk, belrondes met eenzamen en kwetsbaren, de rem op catechismus en belijdenis. Ik sta er niet alleen voor, ouderlingen en diakenen peilen in de wijken hoe het met de mensen gaat. Ze houden mij op de hoogte. Appen en bellen om te vragen wat je voor gemeenteleden kunt betekenen. We hadden twee overlijdens waar ik onder strikte voorwaarden naartoe mocht. Ik heb beide uitvaarten geleid..”

Niet fysiek aanwezig kunnen zijn in verzorgingshuizen.
“Er was één bijzonder moment in het grijze gebied van de regelgeving. Het betrof een oudere mevrouw die het heel moeilijk had. Het verplegend personeel zette haar op een stoel aan één kant van haag en hek; ik zat aan de andere kant. Zo kon ik met haar praten, een stuk uit de Bijbel lezen en met haar bidden. De mens is geschapen om in elkaars nabijheid te zijn. Het elkaar niet mogen aanraken, niet mogen opzoeken is iets onnatuurlijks.”

Maar nu de versoepeling.

“Een voorbeeld van de keerzijde van de lockdown waar maatschappelijk meer oog voor komt. In het begin de ernst met brede steun, maar nu we veel nadelige en soms kwalijke gevolgen zien, wordt de focus verlegd.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden