Burgemeester Jan Nathan Rozendaal looft de saamhorigheid in de gemeente Elburg.
Burgemeester Jan Nathan Rozendaal looft de saamhorigheid in de gemeente Elburg. ((Foto: Gemeente Elburg))

Vergadering raad mogelijk buitenshuis

  Nieuwsflits

Burgemeester blij met steun die inwoners elkaar geven

Dick van der Veen

De gemeenteraadsleden in Elburg hopen elkaar met ingang van juni of juli weer fysiek te ontmoeten en af te rekenen met het tijdelijk abnormaal van het digitaal debatteren. Nog geen terugkeer naar het geijkte patroon. Daar steekt de anderhalve meter samenleving een stokje voor. Onder leiding van de griffier wordt naar een oplossing gezicht.

ELBURG – Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: “De raadzaal biedt met inachtneming van de regels net genoeg ruimte voor de acht fracties. Dan is de koek op. Het is de vraag of we in het gemeentehuis een alternatief kunnen vinden. Het is ook niet uitgesloten dat we naar een andere locatie moeten verkassen.”

Gemeenten mochten bij het uitbreken van het coronavirus zelf het vergadercircuit inkleden. “Het liefst zit je met elkaar aan tafel. Voor ons lag de focus van meet af aan op de gezondheid en de bescherming van de kwetsbare groep in de samenleving. Nu de maatregelen zijn versoepeld hebben we in het overleg met de fractievoorzitters vastgesteld dat we ook terug kunnen naar samenkomsten op één locatie.”

Het digitaal vergaderen heeft beperkingen. Niet iedereen komt vlot in beeld, regelmatig twijfel of een stem wordt gehoord en het wegvallen van geluid. “Ik ben over het algemeen niet ontevreden. Wel is het balen dat één bijeenkomst niet direct kon worden beluisterd en een andere met een half uur vertraging werd opgestart. Het vraagt om een structurele manier van vergaderen. Kennelijk kan de techniek het niet aan als er twee commissievergaderingen achtereen plaatsvinden. Ik heb niet het idee dat de sessies korter duurden, maar binnen andere gremia deed ik die ervaring wel op: je beperken tot de hoofdzaken.”

In de vergadering over de winkeltijden kwamen nogal wat emoties los. “Voor mij is het leidend dat raadsleden respect voor elkaar hebben bij alle verschillen van inzicht. Je moet je als gemeenteraad bewust zijn dat je een voorbeeldfunctie hebt. Het is prettig te ervaren dat men elkaar weet te corrigeren als het te ver gaat.”

De zondagsluiting is een thema waar op het scherpst van de snede wordt gedebatteerd. Nu nog wat extra door de financiële kommer en kwel in het coronatijdperk. Het waren voor de burgemeester ook drukke weken. “Zeker in het begin was het hectisch. Je probeert in alle geledingen van de samenleving van je betrokkenheid blijk te geven. Tegelijkertijd moest in het gemeentehuis van alles worden geregeld. Ik was blij om in mei even een paar dagen te kunnen ontspannen. De inwoners hebben zich prima aan de regels gehouden op een enkel incident met de jeugd na. Je weet van deze gemeente dat mensen elkaar bijstaan. De ervaring die we in de coronatijd opdoen vormt daarvan het bewijs.”

Rozendaal noemt het opvallend dat buurgemeenten zwaarder getroffen zijn. “Je weet niet waar dat door komt. Ons past grote dankbaarheid.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden