Voorzitter Theo Koele (r.) en coördinator  Hans van Leeuwen van Schuldhulpmaatje Oldebroek overleggen op gepaste afstand. (Foto: Dick van der Veen)
Voorzitter Theo Koele (r.) en coördinator Hans van Leeuwen van Schuldhulpmaatje Oldebroek overleggen op gepaste afstand. (Foto: Dick van der Veen) (Foto: )

Tsunami aan financiële nood verwacht

  Nieuwsflits

Uitstel leidt
tot onnodige hoeveelheid brandhaarden

Dick van der Veen

Schuldhulpmaatje Oldebroek verwacht dat een groot aantal inwoners door de coronacrisis in financiële problemen is geraakt of alsnog gaat komen. Ze vraagt met klem om over een drempel heen te stappen en de moeilijkheden kenbaar te maken bij de organisate. De vrees bestaat dat over enige tijd een tsunami aan hulpvragen komt.

WEZEP – Het zal het geval zijn als een blik in de portemonnee leert dat er niets meer in zit en radeloosheid binnen sluipt. “We zijn er voor om de helpende hand te bieden. Weliswaar niet in de vorm van directe financiële steun, maar we weten de weg naar regelingen die wat aanvullende inkomsten opleveren”, zeggen voorzitter Theo Koele en coördinator Hans van Leeuwen. “Als de roep om hulp te laat komt moeten we onnodig veel brandjes blussen. Op het moment namelijk dat de fiscus, de deurwaarder, de woningbouwvereniging, het incassobureau of de ziektekostenverzekering ‘vervelend’ gaan doen.”

Er zijn wat dat betreft wel enige hoopvolle signalen. “De ziektekostenverzekering toont meer begrip. Als je het netjes doet kan het leiden tot kwijtschelding van een stukje schuld. Ook de fiscus neemt een wat coulante houding aan. Het besef dringt door dat veel mensen geheel buiten hun schuld in moeilijk vaarwater komen door het verlies van een baan of andere omstandigheden waarop niet te sturen valt. Vooral ZZP'ers dreigen bij bosjes om te vallen. Ze krabbelden net weer overeind na de bouw- en financiële crisis en dan dit er weer bovenop. Voor hen is de bijdrage van 4.000 euro bij lange na niet voldoende om boven de financiële afgrond te blijven.”

Geheimhouding

Beide mannen begrijpen als geen ander dat het pijn doet om hulp in te schakelen. “In deze regio probeert men zich tot het uiterste zelf te redden door een misplaatst gevoel van schaamte. Onze zestien Schuldhulpmaatjes hebben geheimhouding gezworen. Ze volgden een gedegen opleiding. Ze proberen in de drie jaar die er voor staat de mensen hun zaken weer op orde te laten krijgen. Ook als dat uiteindelijk het geval is blijven we van afstand over de schouders mee kijken.”

Diaconieën

Koele is ook voorzitter van de Diaconie van de Pauluskerk en voorzitter van het Diaconaal Platform Oldebroek. “Incidenteel steken de diaconieën de reikende hand. Bijvoorbeeld als het om ziekte/ziekenhuis gaat en het verstrekken van kleine bedragen op zachte voorwaarden zoals een renteloze aflossing als de situatie zich ervoor leent. De kerken hebben enkele weken geleden voedselpakketten verstrekt aan mensen binnen hun eigen gelederen. De gelden ervoor werden verkregen via een spaaractie bij een supermarkt. De overblijvende pakketten kwamen terecht bij de zogenaamd soepbus van het Leger des Heils Zwolle, Vluchtelingenwerk en de Voedselbank.”

Jongeren

Ook jongeren komen door diverse oorzaken in financiële nood. Het beperkt zich niet tot 50-plus. “Daarvoor hebben we Schuldhulpmaatje Jong in het leven geroepen. Bij ons zijn daar drie medewerkers voor opgeleid. Senioren waarvan de vaderlijke blik op jeugdige naïviteit wordt gewaardeerd. Ook hier kunnen externe oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals studieschuld.''

Gesprekspartners

Onze gesprekspartners wijzen ook op reguliere spreekuren met het Sociaal Team en Humanitas. Verder bestaat samenwerking met Grip op de Knip in Heerde, wat zich uit in gezamenlijke publiciteit. ''Zorg is er over de toekomst, nu de overheid mogelijk door versoepeling van maatregelen de hand wat meer op de knip houdt.“

'Explosief'

Het blijkt dat in de thuissituatie vijftien procent meer wordt uitgegeven aan snacks en dergelijke. De omzet aan wijn stijgt bijna explosief. Dat zal z’n uitwerking niet missen.”In dat verband dus het dringende advies om de hulproep niet in te slikken en de uitgestoken hand vast te pakken. Naast de professionele hulp kan Schuldhulpmaatje een rol van betekenis vervullen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de websites

schuldhulpmaatje.nl

uitdeschulden.nu

eerstehulpbijschulden.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden