Het college van Elburg legt achteraf verantwoording af aan de raad voor Corona uitgaven.
Het college van Elburg legt achteraf verantwoording af aan de raad voor Corona uitgaven. (Foto: archief, gemaakt vóór de coronacrisis)

Elburg: één miljoen voor uitgaven corona

  Nieuwsflits

Inkomsten van terrassen en toerisme aan zijden draad

Dick van der Veen

De gemeenteraad van Elburg stelt één miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van alle kosten die het gevolg zijn van de coronacrisis. Het gaat daarbij niet om kosten voor de eigen bedrijfsvoering. Op die toezegging van portefeuillehouder Henk Wessel trokken de oppositiepartijen VVD, Elburg Beleid en PvdA een amendement in.

ELBURG – Het is een maatregel die met name als een handreiking aan de noodlijdende ondernemers kan worden uitgelegd. Een werkbudget waaruit naast noodzakelijke uitgaven ook bedragen kunnen worden voorgeschoten als rijksmiddelen (lang) op zich laten wachten. De dekking wordt gevonden in de reserve precariobelasting, die volgens een recente rechterlijke uitspraak vrij beschikbaar zijn.

De oppositie ging akkoord onder voorwaarde dat het college van Elburg voor uitgaven achteraf verantwoording aflegt. Geen stelposten in ieder geval. Hoewel de precario- en toeristenbelasting is opgeschort kan het ook zo maar zijn dat wanneer de crisis aanhoudt de raad besluit om helemaal niets te innen.

Wethouder Henk Wesse:“Hoe reëel is het om ondernemers aan te slaan wanneer er gedurende een heel seizoen niemand op de terrassen zit en geen toerist op de campings komt? Voor soort tegenvallers is dat bedrag ook bestemd.'' Hij wijst er op dat de één miljoen een ruwe schatting is, omdat de werkelijke uitgaven nauw samen hangen met de tijdsduur van de crisis. Bij de uitgaven voor eigen bedrijfsvoering, waarvoor het college separaat een voorstel zal doen, moet onder meer worden gedacht aan uitgaven in de sfeer van ICT.

“Het gaat om relatief kleine bedragen, gezien tegen het licht van die miljoen”, geeft de wethouder aan. Maar voor de raad gaat het om het principe. Dus geld dat is uitgegeven om zo spoedig mogelijk het telewerken voor alle medewerkers thuis mogelijk te maken. Daarvoor is extra personeel ingehuurd en moeten diverse ICT-ondersteuningsmiddelen worden aangeschaft.

De gemeente geeft uitvoering aan kabinetsmaatregelen om ondernemers en ZZPers te ondersteunen, hetgeen wellicht voorfinanciering vergt. En voor de uitvoering ervan is extra personele capaciteit nodig. Daarnaast acute voorzieningen om ondernemers en maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Daarbij valt te denken aan bijzondere bijstand en leningen aan doelgroepen. Verder - voor zover noodzakelijk - financiële hulp aan maatschappelijke instellingen. Afhankelijk van de duur van de crisis kan het dus ook nodig zijn om dekking te hebben voor kwijtschelding van sommige belastingen en heffingen. “Om het risico niet te lopen dat we financiering niet op orde hebben deze miljoen waarmee we snel hulp kunnen bieden”, zegt Wessel.

Er zitten ook enkele bijzondere uitgaven in verwerkt. Omdat bij een uitvaart slechts een beperkt aantal mensen aanwezig mag zijn is bijvoorbeeld een cameravoorziening voor de aula Bovenweg gerealiseerd.

Ondernemers in de vesting richtten een website op in het kader van bezorging. Ook daarin kende de gemeente haar verantwoordelijkheid. Inmiddels zijn in het kader van corona al voor zo’n vijf ton aan uitgaven gedaan. Via allerhande communicatiemiddelen zullen alle betrokkenen van de uit te voeren maatregelen op de hoogte worden gesteld. Het college van Elburg werkt momenteel aan maatregelen voor de lange termijn die het zal voorleggen aan de gemeenteraad.

Jeugdlintje toegekend

'T HARDE - Thomas van ’t Veen uit ’t Harde (16) heeft een jeugdlintje gekregen. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft hem dit op 27 april verteld via de telefoon. Ieder jaar wordt het lintje uitgereikt tijdens de Koningsdagreceptie. In verband met de maatregelen rond corona krijgt Thomas het lintje later dit jaar uitgereikt.

Thomas is lid van de jeugdbrandweer in Harderwijk, maar ook vaak in de kazerne van Elburg te vinden. Als figurant bij oefeningen, bij open dagen en bij bezoeken op de kazerne van bijvoorbeeld mensen met een beperking. Hij is lid van de slagwerkgroep Excelsior Oostendorp. Ook is hij actief als er geld moet worden ingezameld voor het goede doel. Later dit jaar (afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona) gaat Thomas met een aantal medeleerlingen van zijn middelbare school fietsen voor twee goede doelen, één voor een scholenproject in Roemenië en één voor het Ronald McDonaldhuis.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden