<p>Burgemeester Jan Nathan Rozendaal zoekt jeugd op.</p>

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal zoekt jeugd op.

(Foto: Dick van der Veen)

Burgemeester stapt naar rebelse jeugd

  Nieuwsflits

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft stevige maatregelen genomen naar aanleiding van aanhoudende vernielingen en brandstichting door jeugdige vandalen. Op diverse plaatsen is er nu cameratoezicht, is de handhavingscapaciteit verhoogd en zijn particuliere beveiligers ingehuurd.

ELBURG – Wat in de week voor kerst begon met boven proportionele schade door vuurwerk op ’t Harde, kreeg een vervolg met vernielingen bij zwembad De Hokseberg, het in brand steken van een boot en schade in de omgeving van de haven en de Vesting. “De teller voor de gemeente is opgelopen tot een bedrag boven de 50.000 euro; daar komt de schadepost voor particulieren nog bij. Ik weet dat met de te nemen maatregelen ook een forse kostenpost is gemoeid, maar het is nu écht het moment voor tot hier en niet verder.”

Huisbezoek

Rozendaal wil wel differentiatie aanbrengen. “Bij de jeugd van 11, 13 en 14 jaar is overwegend sprake van baldadigheid; bij de groep van 14 tot 18 jaar hebben we huisbezoek gebracht. Sommige ouders schrikken ervan als ze de feiten onder ogen krijgen, anderen geven aan dat ze hun kinderen niet in de hand hebben. Feit is dat de ouders aansprakelijk zijn voor datgene wat de jeugd onder de achttien jaar aanricht. Het is een landelijk verschijnsel en corona-gerelateerd. Kijk, in Amsterdam zullen ze hier niet wakker van liggen, maar wij hier in Elburg willen ons dit niet laten overkomen. Zelf heb ik het voornemen om in het weekend in gezelschap van jongerenwerkers en/of boa’s dan wel politie de straat op te gaan. Ik wil met de jeugd in contact komen om wat meer gevoel te krijgen bij wat ver leeft en speelt.”

Kleine groepen

De burgemeester benadrukt dat het om twee relatief kleine groepen gaat, waarvan de namen van de betrokkenen deels bekend zijn. “Je kunt niet alles voorkomen, maar wel zorgen dat je beter zichtbaar bent en direct ingrijpen. Heterdaadjes zijn helaas schaars. Kijk, als jongeren in de openbare ruimte een biertje drinken wat niet mag, dan moet je een hand voor de ogen kunnen doen. Dat is natuurlijk heel wat anders dan het zich vergrijpen aan eigendommen van een ander en ook pure vernieling. Op ’t Harde kreeg ik klachten van mensen die als ze iets zien de mond niet meer open durven doen uit angst dat ver daarna een steen door de ruiten vliegt. Dat mogen we niet tolereren.”

Cameratoezicht

Is dit ergens corona-gerelateerd?

‘’Dat is zeker het geval. We hebben wel eerder korte periodes gehad dat het wat uit de hand liep. Nu is dat gedurende een langere tijd het geval. Een heel jaar geen contact met vrienden, niet naar buiten en naar het café. Recent ging het mis nabij Het Schootsveld en De Oude Vos. Ook daar is cameratoezicht. We hebben de hoop er op gevestigd dat politie aan de deur, in combinatie met strenge handhaving en camera’s het tij zullen doen keren. Je ziet dat de groep die het verpest vaak onder invloed is van alcohol. Wat drugs betreft behoren we niet tot de gemeenten die daar het meest onder te lijden hebben. Toch is het frustrerend dat je mensen aanhoud die je de andere dag weer moet vrijlaten omdat de wet je wat dat betreft geen houvast biedt. Zoals gezegd is het een kleine groep, waar we met de genoemde maatregelen grip op proberen te krijgen.”

Positieve dingen

De enkelingen die het verzieken voor de massa?

“Zo zie ik dat ook. Maar ik denk ook aan positieve dingen. Ik denk aan de jeugd die samen met jongerenwerkers dingen opgeknapt en schoongemaakt heeft. Het sneeuwballengevecht tussen jeugd en politie. Jongeren die ouderen de helpende hand bieden, boodschappen doen en andere diensten bewijzen. Het in huis opgesloten zitten heeft geleid tot frustratie. Je ziet nu dat alle remmen losschieten. Waar nodig en mogelijk is er samenwerking met het onderwijsveld.’’

Beteugelen

Op de gemeentepagina van Elburg en via de sociale media heeft de gemeente Elburg expliciet aangegeven wat ze eraan doet om de vernielingen te beteugelen. De gemeenteraad gaf signalen af dat het tijd is voor drastische maatregelen. Die heeft de burgemeester op persoonlijk gezag genomen. Een stap die door de bevolking breed wordt toegejuicht, want alom heerst het gevoel dat de vernielingen Elburg onwaardig zijn.

(Tekst: Dick van der Veen)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden