<p>Voorzitter Fred Montizaan bij de sloep Halve Maen.</p>

Voorzitter Fred Montizaan bij de sloep Halve Maen.

(Foto: Dick van der Veen)

Waterscouts balen van vele vernielingen

  Nieuwsflits

(Tekst: Dick van der Veen)

Aanhoudende vernielingen bij de accommodatie van de scoutinggroep Nicolaas Samuel Rambonnet roepen een vijfvoudig waarom op? Juist bij een vereniging die al 80 jaar de jeugd van de straat houdt, veel activiteiten ontplooit en ook de handen uitsteekt voor andere verenigingen in Elburg.

ELBURG – Een groep, gesticht door verzetsstrijder Rambonnet die op 13 april 1945 het leven liet bij een confrontatie met terugtrekkende Duitse Fallschirmjäger. Maar dat zijn feiten waaraan vernielzuchtige jeugd aan de J.P. Broekhovenstraat geen boodschap heeft. Voorzitter Fred Montizaan nodigt hen uit om de energie op een andere manier te slijten, door mee te helpen aan het onderhoud van de prachtige accommodatie.

Als er één is die recht van spreken heeft dan is hij het. Als welp toegetreden op 6-jarge leeftijd en nog maar een boegscheut verwijdert van zijn gouden jubileum bij deze scoutinggroep. Alle drie zijn kinderen zijn er ook nauw bij betrokken. Eerst maar even die vernielingen. “Recent een brandstichting in de sloep Halve Maen, een reddingssloep van origine, die ruim 40 jaar geleden werd omgebouwd. Wat we in handen kregen was een stuk casco van de boot die in 1914 werd gemaakt. Onze jongens hebben er een tweemaster, een zeilschip van gemaakt. Even eerder ontdekte een toevallige passant een brand die voorkwam dat het geheel in de hens ging. Dat vandalisme heerst al veel langer dan de coronaperiode. Van één van onze boten werd eerder een ijzeren constructie opgeblazen. Het kostte drie weken lassen om het weer in het fatsoen te krijgen.”

Bij de laatste brand ontstond voor zo’n 1000 euro schade. ‘’Los van de hoeveelheid werk die erin heeft gezeten om de boot weer toonbaar te maken. Dat is gebeurd door de Stam, twaalf tot dertien jongeren vanaf zestien, achttien jaar, die op zaterdag leiding geven aan de jeugd en heel veel tijd stoppen in onderhoud op andere momenten. Eerder werd op ons terrein geblowd en gedeald. Dat verplaatste zich. Maar wèl in coronatijd is het hier een mooie verstopplek. Wekelijks een groep van 40, 50 jongeren die de boel vervuilen. Regelmatig vullen we er drie vuilniszakken mee.” Terwijl hij het vertelt raapt Fred het ene na het andere blikje en enkele kartonnetjes op.

Een hard gelag voor een man die het afgelopen jaar een klimbos vol spectaculaire onderdelen maakte, waar de jeugd elke zaterdag dankbaar gebruik van maakt. We komen samen in beeld nu er cameratoezicht is geplaatst. “Onze jongeren zijn ook geen heilige boontjes. Ik nodig deze knapen uit om ons te helpen bij het onderhoud. Misschien kunnen ze zich daarna dienstbaar maken aan de leiding. Daar hebben we nu écht behoefte aan.”

Jullie organiseren nogal wat activiteiten

“Onze inkomsten bestaan naast de lidmaatschapsgelden voornamelijk uit verhuur van de accommodatie ’t Hecht. Die naam komt van de vissers, die hun netten in stobben verstrikt zagen en dan ‘t hecht riepen. Versteende boomstronken uit de ijstijd, waarvan er een paar honderd uit de vaargeul werden opgediept. ‘t Hecht is ook een verwijzing naar samenwerken, naar een hecht team.

‘’Wat de activiteiten betreft: we organiseren al 45 jaar de Avondvierdaagse en een jaar of zeven de Ramborun, een survival door de binnenstad, over de wallen met veel modder en obstakels. Dat kon vorig jaar niet. Toen hebben we voor een groep van 50 kinderen coronaproof heel gedoceerd iets kunnen doen. Nu hebben we een parcours van drie kilometer op en om ons terrein in gedachten. Daar zouden we begin juli tegen de 800 deelnemers kunnen verwerken. Maar zijn daar nog niet over uit. En de avondvierdaagse kende een alternatieve versie. In samenwerking met een officiële instantie. Maandenlang werk met een schamele opbrengst. We doen het dit keer zelf. Deelnemers ontvangen een medaille. Ze vindt er alles over op www.scoutingelburg.nl. Daar kunnen ook mensen gebruik van maken die de jeugdleiding willen versterken. En dat staat dus eveneens open voor straatjeugd die met de energie anders wil omspringen.”

Scouting NS Rambonnet telt ongeveer 100 leden: bijna 90 jongeren en voor de rest bestuurders en commissieleden. Zij hebben de steun van zo’n 20 vrijwilligers. De voornaamste bron van inkomsten is dus de verhuur van de accommodatie. Fred: “Een volle bak, maar tot nu toe werd alles gecanceld, zoals twee weken kamp door 200 Belgische scouts. We klagen niet, vragen geen steun en kennen veel zelfredzaamheid. Dan kun je dat vandalisme er ‘even’ niet bij hebben.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden