<p>Burgemeester Jan Nathan Rozendaal ondertekent het certificaat voor Nick Schenk.</p>

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal ondertekent het certificaat voor Nick Schenk.

(Foto: Dick van der Veen)

Jongeren in Elburg zoeken verbinding

  Nieuwsflits

Vijf Gelderse gemeenten nemen deel aan een cursus ‘Jong en meer’ van de provinciale Stichting Present, waarin jongeren in de van 15 tot en met 27 jaar zich buigen over maatschappelijke vraagstukken. Elburg is er van meet af aan bij betrokken. De uitvoering is in handen van WIEL (welzijn) in Elburg.

ELBURG - Laura Snijder, sociaal cultureel medewerker van WIEL, verzorgt voor het tweede jaar op rij een training van negen dagen, waarin jongeren in de doelgroep brainstormen over maatschappelijke vraagstukken, met elkaar in discussie gaan en de verbinding zoeken met diverse groeperingen. Dat alles in het kader van maatschappelijke dienstverlening. Uiteindelijk resulteert dat in dit geval in twee projecten. Ze werden vorige week gepresenteerd. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal bood hen daarbij een luisterend oor. Hij zegde toe om waar dat kan als gemeente te faciliteren en te adviseren in de praktische uitvoering. Met de ondertekening van het certificaat dat de groepen na de negen lessen ontvangen geeft hij deze sessie een officiële status.

De deelname aan zo’n project staat open voor elke jongere, los van opleiding. Degene die vlot van de tongriem gesneden zijn komen er achter dat voor het oplossen van vraagstukken een vlotte babbel niet volstaat; anderen die wat bedeesder zijn zien hun meerwaarde toenemen doordat ze een wezenlijk aandeel aan de discussie leveren. De trainingen van Laura sturen aan op verbinding en verdieping. Deelnemers ontdekken hun verborgen talenten, kweken vaardigheden aan, gooien de schroom van zich af, leren presenteren en activiteiten opzetten. Uiteindelijk krijgt de maatschappij er een groep jongeren bij, Young Leaders, die beter op het werkzame leven is voorbereid. Jongeren die zich gemakkelijker beschikbaar stellen voor vrijwilligerswerk en wellicht ook zitting willen nemen in een gemeenteraad. De overheid verstrekt een klein budget. Laura: “In Gelderland zijn ook sociaal maatschappelijke instellingen in Lochem, Wageningen, Arnhem en West Betuwe erbij betrokken. Jong en Meer heeft een looptijd van twee jaar. Daarnaast is een kort durend coronaproject van start gegaan. Daar zijn geen trainingen aan verbonden. We participeren er in en ook de gemeente Oldebroek doet mee.”

Vorig jaar, tijdens de eerste uitvoering van Jong en Meer, ging het om een project in het kader van Serious Request. Een estafette waarin rozen werden uitgedeeld aan mensen in de gemeenten Elburg, Oldebroek en Nunspeet. Nu zijn twee projecten gepresenteerd: Elburg Excursie en Opruimdag. Bij het eerste gaat het om het samen brengen van inwoners. jong en oud, het delen van kennis en het kweken van interesse voor cultuur, het promoten van de gemeente Elburg, locaties contracteren en dat alles overgoten met een saus van plezier. Bij de opruimdag gaat de groep uit van het in contact brengen en enthousiasmeren van mensen voor een veilige buurt, het realiseren van schonere wijken en een schoner milieu. Michiel Schipper, Tamara Klock, Nick Schenk, Kajeeba Parameswaran en Ard Overkempe zetten er de komende weken hun schouders onder. Laura: “De groep komt er achter dat oplossingen zich niet vanzelf aandienen. Ervaren dat niet iedereen onmiddellijk is geraakt door hun jeugdig enthousiasme en direct de helpende hand biedt.. Maar het is ook fijn om te zien met hoeveel energie ze zich dan weer storten op het vinden van oplossingen. Enig stuurwerk daarbij van onze kant is geboden, maar dat bezorgt je ook veel plezier. Bijvoorbeeld om te ervaren hoe jonge mensen uit hun schulp komen.”

Spectrum, het Adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken, zet zich op diverse manieren in voor gemeenten en non-profit organisaties. De jeugd taakbewust maken. In de meest simpele vorm door bingo’s voor ouderen op te zetten, maar ook breder met initiatieven in de sfeer van kunst, natuur, vluchtelingen enz. Roozendaal toont zich blij verrast door de persoonlijke ontwikkeling die de deelnemers doormaken. “Je ziet jonge mensen enorm groeien in hun persoonlijkheid. Het helpt ze in de zoektocht naar werk. Ik hecht er aan om daarbij mijn gezicht te laten zien.’’ Bij de vorige gelegenheid moest hij in verband met corona op afstand digitaal meekijken; nu was het mogelijk om met inachtneming van de anderhalve meter de presentatie bij te wonen en vragen te stellen. Dat deden via de digitale snelweg ook Hans Stalknecht, directeur Wiel en Maaike Jeronimus van Spectrum. De groep liet zich er niet door in verlegenheid brengen en toonde aan ook stappen te hebben gemaakt als het gaat om improvisatie.

Dick van der Veen

Training Wiel participatie in vraagstukken maatschappij

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden