Tijdelijke woning voor noodsituaties


<p>Oldebroekers die in een onveilige thuissituatie verzeild zijn geraakt, kunnen nu terecht op een Time Out Plek.</p>

Oldebroekers die in een onveilige thuissituatie verzeild zijn geraakt, kunnen nu terecht op een Time Out Plek.

(Foto: EBC Zorg)

Tijdelijke woning voor noodsituaties

  Nieuwsflits

Oldebroekers die in een onmogelijke (thuis)situatie verzeild raken kunnen naar een Time Out Plek.(TOP). Dat is een veilige eengezinswoning. Het wordt gedragen door de gemeente Oldebroek, InteraktContour, Philadelphia en EBZ Zorg.

OLDEBROEK - Vincent van der Kubbe, maatschappelijk werker EBC Zorg, geeft aan dat dit initiatief strookt met wat eerder in de gemeente Elburg tot stand kwam en uitgroeide tot een groot succes. "De genoemde partners dragen bij in de kosten die de woning met zich meebrengt. Ze zijn nauw betrokken bij de uitvoering en kunnen zelf ook gasten plaatsen. We kennen daarnaast de Vrienden van TOP. Daarbij valt te denken aan woningcorporaties en buurtbemiddeling Nunspeet-Elburg-Oldebroek die helpen door hun expertise of met materialen. Ondernemers die ons hierin willen ondersteunen kunnen hun initiatieven aan EBC Zorg kenbaar maken. Het is juist de bedoeling dat het breed wordt gedragen. Het verblijf wordt niet gefinancierd vanuit de zorg en er is geen indicatie nodig. Je kunt het beschouwen als het huren van een vakantiewoning. In dit geval komen de huur- en energiekosten voor rekening van de partners. We hebben subsidie van de gemeente Oldebroek ontvangen om het project op te starten. Zo nodig kan een zorgtraject van de grond komen. Daarvoor hebben we alle kennis en ervaring in huis. Onze gasten betalen afhankelijk van hun situatie een bijdrage in de kosten. Als de gast daaraan niet kan voldoen heeft dat geen consequenties voor de aanvraag en het verblijf.”

Een plek om tot rust te komen?

"Mensen kunnen op deze plek twee tot vier weken bijtanken. Indien verlenging zich aandient wordt het op dat moment beoordeeld. We willen er mee voorkomen dat een situatie voor een inwoner van de gemeente Oldebroek uit de hand loopt of zelfs escaleert. Zo kan TOP intensieve zorg voorkomen en meehelpen een Oldebroeker samenleving in stand te houden waarin mensen zich zoveel mogelijk kunnen redden en deel blijven nemen aan de maatschappij. Inwoners en instanties melden zich aan via één van de TOP-partners. Die gaat in gesprek en kijkt of de woning beschikbaar is. Ook regelen ze de toegang, plaatsing en eventuele verdere benodigdheden.”

Wat is een noodsituatie?

"Dat laat zich niet gemakkelijk vangen in een sluitende definitie. Ik zal enkele voorbeelden noemen zodat mensen zich er in kunnen verplaatsen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een woonsituatie met een overbelaste mantelzorger. Of een ernstige ruzie thuis die echt vraagt om actie voordat het ernstiger vormen aanneemt, uit de hand loopt of escaleert. Je kunt ook stuiten op plotselinge dakloosheid.”

Het is individueel gericht?

"Dat is inderdaad over het algemeen het geval. Daarnaast geldt een minimumleeftijd van 18 jaar en beschikken ze over wat wij ‘woonvaardigheden' noemen. Is deze ervaring er niet dan kan een begeleider of ouder ingeschakeld worden die dan ook op de locatie verblijft. Het is ook voorgekomen dat een alleenstaande moeder met haar twee kinderen gebruik maakte van een Top woning. We gaan er vanuit dat de ervoor in aanmerking komende inwoners van deze gemeente de woning op een goede manier gebruiken. Natuurlijk zijn er huisregels en voorwaarden aan het gebruik verbonden. Eén van die voorwaarden is dat de gast zelfstandig in de woning moet kunnen verblijven en geen gevaar voor zichzelf, de plaatsende instantie of omgeving vormt. Voordat we iemand plaatsen vindt een screening/intake plaats door de instantie via welke iemand binnenkomt. Deze partner onderhoudt ook het contact met de gast.”

Wat is uw rol hierin?

“Die van EBC Zorg (Evangelisch Begeleidingscentrum), in dit geval mijn inbreng, ligt op het gebied van coördinatie, administratie en financiën. Daarnaast onderhoudt EBC Zorg de contacten en overeenkomsten met de partners. Ieder van hen heeft voldoende expertise in huis om in te schatten wanneer de woning ingezet moet/kan worden. Bij twijfel of specifiek zorginhoudelijke vragen kan men een beroep doen op onze expertise om tot een goede oplossing te komen.”

Hoe zijn de ervaringen?

"Die zijn positief. In Elburg hebben we er zo'n vier jaar ervaring me een daar is sprake van een doorslaand succes. De TOP-woning is een uitkomst voor een korte time out. Mensen krijgen tijd voor reflectie. Terug naar huis met nieuwe energie en perspectief of door naar een vervolgstap. Wat we zien is dat bewoners van het gemeubileerde stulpje een ‘eigen plekje' maken.”

Dick van der Veen

Steun voor inwoners in onmogelijke omstandigheid

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden