Gemeente helpt gedupeerde bewoners


<p>Er valt nog heel wat te verhapstukken met de infrastructuur bij de woningen aan de Zeuven Heuvels.</p>

Er valt nog heel wat te verhapstukken met de infrastructuur bij de woningen aan de Zeuven Heuvels.

(Foto: Dick van der Veen)

Gemeente helpt gedupeerde bewoners

  Nieuwsflits

Woningproject Zeuven Heuvels kost Oldebroek direct en indirect een vermogen. In 2016 moest i.k.v. een bedrijfsverplaatsing al 952.000 euro worden uitgegeven om woningbouw mogelijk te maken en door faillissement van de aannemer is een extra uitgave van 450.000 euro ex btw nodig.

WEZEP - De aannemer, BBG Projecten, sloot een anterieure overeenkomst met de gemeente waaruit de verplichting voortvloeit het openbaar gebied woonrijp te maken en de helft van de door de gemeente verschuldigde planschade en advieskosten te vergoeden. De BBG kwam na het faillissement de verplichtingen niet na. Tot verdriet van de 61 bewoners die geen goede wegen voor hun huis hebben en geen verlichting. De gemeente vorderde in kort geding dat de aannemer alsnog aan de verplichtingen voldoet: herstel bouwwegen en betalen planschade. De rechter adviseerde BBG om het niet tot een vonnis te laten komen, maar met de gemeente een minnelijke regeling te treffen. Onlangs leidde dat tot overeenstemming waarbij de gemeente in het belang van de bewoners meebetaalt in het afronden van het project. De gemeenteraad gaat er met buikpijn en een knoop in de maag mee akkoord met de aantekening dat op deze manier slecht ondernemerschap wordt beloond. De aannemer moet ook speelvoorziening realiseren, geluidschermen repareren naast de aanleg van geluidschermen en compensatiewerkzaamheden op het perceel Stationsweg 110 en geluidisolatie in het verenigingsgebouw. Ook moet de afwatering met kolken in de achterpaden worden gerealiseerd.

Afspraken

Indien BBG de afspraken niet nakomt en het ook niet mogelijk is de kosten te verhalen deze (900.000 euro) geheel voor rekening van de gemeente komen. Wethouder Liesbeth Vos geeft aan dat Oldebroek zich niet door boekhoudkundige trucs onderuit zal laten halen. "De grond is gelukkig ons eigendom. De gemeentelijke bijdrage komt in acht betalingstermijnen beschikbaar als BBG Projecten de delen van het werk tijdig oplevert en onze toezichthouder het goedkeurt. Als dat niet het geval is rest nog zeven dagen om gebreken te herstellen. Als deze en andere mogelijkheden zijn uitgeput kan de gemeente een bodemprocedure opstarten.”

In de overeenkomst is opgenomen dat BBP Projecten de nog te verrichten werkzaamheden niet zelf uitvoert maar (onder)aannemers met aantoonbare ervaring inschakelt. Dat wordt dan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een pyrrusoverwinning voor de gemeente omdat van een kale kip geen veren zijn te plukken. De bestuurders van BBG kan worden aangewreven dat zij hun taken niet goed vervulden. Ze hebben weliswaar onroerend goed in eigendom, maar daarop rust een hypotheek en de leningen zijn zo hoog dat bij executieverkoop de kans klein is dat er geld voor de gemeente overblijft. Bovendien neemt een bodemprocedure minimaal twaalf maanden in beslag. In dit licht bezien is het niet zo verwonderlijk dat het college de raad geen garantie kan geven dat het allemaal goed komt.

De gemeenteraad neigde in eerste instantie naar een gerechtelijke procedure, maar om de ellende voor de bewoners niet langer te laten voortduren is er een akkoord voor de schikking de het college met de aannemer trof. Waardering voor de wijze waarop men een redelijke uitkomst bereikte. Ook de constatering dat in het slechtste geval een bijdrage van negen ton onaanvaardbaar is. Met de toevoeging dat het bij voorkeur inschakelen van lokale ondernemers goed tegen het licht moet worden gehouden.

Klachten

Ondertussen barst het van de klachten over de afwerking van de woningen. Een groot deel van de huiseigenaren woont al een half jaar in een niet-ingerichte wijk. De gemeente heeft met hen regelmatig contact. Op 14 februari wordt met de werkzaamheden gestart. Eind vorige week werden de wegen al door een derde partij aangepakt. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats. Ze zijn afgestemd op bouwwerkzaamheden die nog plaatsvinden om de overlast te beperken. De bewoners hebben begrip getoond voor de positie van de gemeente, maar willen wel dat er snel wat gebeurt. Ze worden via informatiebrieven op de hoogte gehouden. De gemeente spreekt regelmatig met een vaste groep verontrusten. Voor de bouwvak moet het werk gereed zijn en de eindoplevering plaatsvinden, ijs en weder dienende.

Dick van der Veen

Garantie op goede afloop kan college
niet geven

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden