‘Adviesraad Sociaal Domein is waardevol’


<p>Joop Rikkers heeft goede ervaring met de Adviesraad Sociaal Domein.</p>

Joop Rikkers heeft goede ervaring met de Adviesraad Sociaal Domein.

( Foto: Dick van der Veen)

‘Adviesraad Sociaal Domein is waardevol’

  Nieuwsflits

De Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek voorziet in een behoefte. De dertien leden hebben een breed netwerk, weten wat er in de gemeente speelt en welke vragen bij de inwoners leven. Joop Rikkers, waarnemend voorzitter, heeft langjarige ervaring ermee in zowel Oldebroek als Elburg.

OLDEBROEK – Dat hij aan het eind van deze periode afscheid neemt in zowel Elburg als Oldebroek heeft niets te maken met onvrede over het functioneren. Integendeel. Maar zoals hij het zelf zegt moet je op enig moment, als de jaren gaan tellen, keuzes maken. Hij geeft om die reden geen gehoor aan het verzoek om de kar van het bestuur te trekken. De raad zoekt namelijk een voorzitter en een bestuurslid. Joop geeft belangstellenden aan waarom ze een kans met beide handen moeten aangrijpen.

“De vergaderingen zijn ontspannen, doelgericht, leerzaam en leuk. Het ene moment is er zomaar een minicollege van professor Doeke Post, die tot voor kort deel uitmaakte van de Adviesraad en het andere moment komen tijdens een digitale vergadering ineens twee kinderen in beeld voor een nachtzoen van mama die aan de vergade4ring deelneemt...”

De Adviesraad werd in 2015 door de gemeente Oldebroek ingesteld. Het was een gevolg van de veranderingen in de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO. De verantwoordelijkheid ervoor ging per1 januari van dat jaar over van het rijk naar de gemeente. Daarbij hoorde de verplichting om regels op te stellen op welke wijze inwoners, cliënten of hun vertegenwoordigers betrokken moeten worden bij de voorbereiding en uitvoering van genoemde wetten. Het gaat dus eigenlijk om een voortzetting van de bestaande WMO-raad. Vóór 2015 werd een basis gelegd voor een goede samenwerking met B en W.

Hoe heeft zich dat ontwikkeld?

“Er is de laatste jaren verder gebouwd. De raad geeft adviezen aan het college dat ons voor elke beleidsontwikkeling raadpleegt. Portefeuillehouder Liesbeth Vos is regelmatig bij vergaderingen aanwezig. De verhouding is open, zodat er geen ongevraagde adviezen nodig zijn. Die geef je alleen als je niet gehoord wordt. Het college neemt de adviezen serieus en geeft er een inhoudelijke reactie mop. Meest neemt het deze over en zo niet dan volgt een toelichting. De gemeenteraad neemt van zowel de adviezen als de reactie erop van het college. Ambtenaren wonen onze vergaderingen bij om beleidsontwikkeling toe te lichten en onze mening erop te horen. Het bestrijkt het brede terrein van het sociale domein: jeugd, participatie en WMO.”

Krijgt de raad veel verzoeken?

“Men klopt niet massaal aan. Het blijft steeds de uitdaging om signalen op te vangen van burgers die zich niet zo snel uiten en niet zelf actief contact zoeken. Ze kunnen bij ons terecht per e-mail. De leden komen uit de hele gemeente en een enkeling uit de directe omgeving. Bijna alle leden zijn betrokken bij allerlei vrijwilligersorganisaties, kerken, verenigingen of klankbordgroepen. Ze zitten op persoonlijke titel in de Adviesraad. In principe voor een periode van vier, met de mogelijkheid om dat maximaal met nog eens vier jaar te verlengen.”

Er is dus verversing

"Ja, we moeten van tijd tot tijd op zoek naar vervangers. Ze krijgen een kennismakingsgesprek en draaien een of twee keer in een vergadering, waarna een beslissing valt over definitieve deelname. Wat het vacante voorzitterschap betreft en de zoektocht naar een bestuurslid zijn we met mensen in gesprek. In de nabije toekomst stoppen enkele bestuursleden omdat hun termijn er op zit dus inwoners die zich geroepen voelen zijn van harte welkom. Ik ervaar de Adviesraad als een enthousiaste groep mensen die zich sterk betrokken voelen bij de Oldebroeker samenleving. Ze levert een belangrijke bijdrage aan een goed beleid op de drie genoemde terreinen door positief en kritisch mee te denken en het college te bevragen op beleid en uitvoering daarvan. Ook werken we veel samen met Adviesraden van andere gemeentes op de Noordwest Veluwe. Adviezen konen steeds meer uit een gemeenschappelijke koker. We pakken ook steeds meer samen met buurgemeente beleidsontwikkelingen op. Nog even de toevoeging dat de Adviesraad er niet is voor individuele problemen. Die moeten worden doorgesluisd naar het Sociaal Team van de gemeente Oldebroek. Zie daarvoor de site van de gemeente.”

Inlichtingen en/of aanmelding: www.adviesraadoldebroek.nl of adviesraadsociaaldomein@oldebroek.nl

Dick van der Veen

Adviesraad zoekt naar voorzitter en bestuurslid

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden