Vesting Elburg trekt fraai paaskleed aan


<p>Portefeuillehouder Arjan Klein verwijst naar de werkzaamheden richting de Vissoort..</p>

Portefeuillehouder Arjan Klein verwijst naar de werkzaamheden richting de Vissoort..

(Foto: Dick van der Veen)

Vesting Elburg trekt fraai paaskleed aan

  Nieuwsflits

De renovatie van de Vesting is in volle gang. Begin april presenteert ze zich in het fraaiste paaskleed. Onder die voorwaarde dat koning Winter zich weet te beheersen. De klus voltrekt zich in goede harmonie tussen de gemeente, aannemer Van Gelder, de ondernemers en de bevolking.

ELBURG – Ze zijn verenigd in een begeleidingsgroep die weliswaar niet de omvang heeft van de voormalige Vestingraad, maar die door de vertegenwoordiging van ondernemers en bewoners in diverse gremia, zoals ook de horeca, nagenoeg alle belanghebbenden vertegenwoordigt. “We zijn op 4 januari met de klus begonnen, maar daar ging een aantal voorbereidingen aan vooraf”, zegt wethouder Arjan Klein. Om er aan toe te voegen dat hij verbaasd staat over het specialisme wat er aan te pas komt. “Daar leer ik iedere wek meer van.”

In de voorbereiding werden bomen langs de beek met planken bekleed. Er reed een karretje over de straten om te zien wat zich aan kabels en leidingen onder het wegdek bevond. Ook liep continue een archeoloog mee die tot nu toe alleen wat scherven ontdekte. Maar die illustreren wellicht het geluk van de samenwerking in deze coronatijd, waarin nog weinig kan en iets moois in het verschiet ligt. Overigens acht Klein het niet uitgesloten dat er alsnog iets waardevols naar boven komt uit lang vergleden eeuwen, waarop direct kan worden geanticipeerd. Bijvoorbeeld in de directe omgeving van de Vischpoort. Aanvullend zijn al wat bodemmonsters genomen.

Op 4 januari werden de eerste klinkers gelicht in de Beekstraat, een week later al volgde de herstrating. “We hebben een hele strakke planning. Onlangs was er enige lichte sneeuwval. Mijn kinderen waren er enthousiast over, maar ik deelde dat niet. Geen winterse omstandigheden met vorst alstublieft.

''We voeren het werk gefaseerd uit. Zo uit mijn hoofd gaat het om zeven à acht delen. We moeten ons bij het opbreken bepalen tot stukken van maximaal 80 meter. Dat maakt het onmogelijk om aan de wens van de ondernemers tegemoet te komen om het plan direct in zijn geheel aan te pakken. Iets wat goed uit zou komen omdat de winkels toch gesloten zijn. Hulpverleners mogen niet verder dan 40 meter van een bedreigde plek zijn. Door de zijstraten te benutten kunnen we het tot 80 meter oprekken.”

De kinderkopjes liggen in split, dat vergt nogal wat kennis

“Nou en of. Er zijn twee natuurspecialisten uit Portugal ingeschakeld. Die doen dit soort werkzaamheden overal in Europa. Zij weten hoe de stenen te leggen en welke ondergrond het meest geschikt is. Kapotte exemplaren zagen ze buiten de stad om geen stof te veroorzaken. Hoewel de kinderkopjes op historische gronden blijven gehandhaafd, werkt men er naartoe om de kromming uit het patroon te halen en een zo vlak mogelijk stramien te realiseren. Dit op verzoek van ondernemers en inwoners. Voor mensen met een rollator of rolstoel wordt de weg beter begaanbaar.”

Speelt duurzaamheid een rol?

“In dat kader de afkoppeling van het riool. Van Gelder bedacht maatregelen die voorkomen dat het water in ongewenste richting gaat. Ook dat van de huizen verdwijnt in een speciaal afvoersysteem in de beek”, geeft Klein aan. Bij de 1,3 miljoen euro die de gemeenteraad beschikbaar stelde is ook het aanlichten van significante plekken inbegrepen. Er stond een proefopstelling bij de beek om te zien welke kleuren en welke intensiteit van verlichten het meest geschikt is. Het historische karakter van de vesting krijgt zo meer reliëf.

En straks nog de busbaan?

”Als dit karwei klaar is volgt een onderzoek naar de verkeersstromen in en buiten de stad. Ik snap de wens om het verkeer uit de stad te weren. Je hebt ook te maken met de belangen van een aanpalende woonwijk. Een busbaan die aan twee kanten bereden wordt brengt meer verkeer in die wijk en dan moet je de burgers daar ook de mond gunnen. Dat naast de forse investering die ermee is gemoeid. Voor dit moment hebben we nog wat met parkeren te regelen. De gang zit er in.''

De sfeer is goed begrijpen we

"Illustratief ervoor: de ondernemers lieten een grote hoeveelheid snert aanrukken voor de stratenmakers. We hebben als begeleidingsgroep iedere veertien dagen overleg en waar nodig ook nog eens tussentijds. Het is mooi om te ervaren dat de neuzen dezelfde kant uit staan. Het positieve effect van deze tijd is de groeiende intermenselijkheid. Daar zijn diverse voorbeelden van aan te dragen.”

De favoriete vesting staat straks nog nadrukkelijker op de kaart.

Dick van der Veen

Harmonieuze begeleiding ondernemers
en bewoners

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden