Eerste vrouwen versterken brandweer


<p>Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en postcommandant René van der Heide zijn toe aan een eigentijdse kazerne.

Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en postcommandant René van der Heide zijn toe aan een eigentijdse kazerne. (Foto: Dick van der Veen)

Eerste vrouwen versterken brandweer

  Nieuwsflits

Twee vrouwen hebben zich aangemeld bij Brandweer Oldebroek. Als zij de opleiding hebben voltooid s mogelijk de nieuwe kazerne aan de Zuiderzeestraatweg voltooid. De raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving praat daar woensdag over, waarna de raad in februari beslist.

OLDEBROEK – Het streven van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en postcommandant René van der Heide om de brandweer toekomstbestendig te maken is geslaagd. Laatstgenoemde: “Tijdens en na onze voorlichtingsavonden hebben zich diverse kandidaten aangemeld. Daarvan hebben we er drie in opleiding genomen, onder wie twee vrouwen. De realisatie van een nieuwe kazerne op de nieuwe locatie maakt het nu ook voor inwoners van Oosterwolde mogelijk om toe te treden. Ze kunnen dan voldoen aan de aanrijtijd van vier minuten.'' Het korps is met 20 mensen op volle sterkte, maar als er mensen in verband met hun leeftijd moeten stoppen staan de opvolgers klaar.

Het verdwijnen van de huidige kazerne geeft ook mogelijkheden voor het centrum. Tanja Haseloop: “De kazerne is verouderd, het voorterrein bevindt zich op de openbare weg, er is geen eigen terrein voor uitruk en oefeningen. Er vond alleen onderhoud plaats om het gebouw in stand te houden. De nieuwe locatie is goed bereikbaar, ligt direct aan de Zuiderzeestraatweg. En als de huidige kazerne verdwijnt, kun je als gemeente bekijken welke mogelijkheden zich aandienen.” De raad besloot eerder tot een bestemmingsreserve van 3.300.000 voor de nieuwbouw. De bevolking werd volledig meegenomen in de plannen. Er vonden informatieavonden plaats, er werd gesproken met omwonenden, de leden van de brandweer hadden inspraak en een werkgroep ging er mee aan de slag. Ook werd een bezoek gebracht aan de kazerne in Elspeet,

Niet iedereen in de buurt was blij. Een jurist reageerden namens zeven buurtbewoners en er was nog een reactie van een wijkbewoner. Dat leidde tot aanpassingen, die de mogelijkheden van de architect inperken. Zo krijgen de omwonenden meer rechtszekerheid. Ze vinden gehoor bij hun opvatting dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden op de nieuwe locatie te ruim zijn. Ook vindt een minimale dakhellling plaats voor het hoofdgebouw Alle betrokkenen hebben zich constructief opgesteld, maar het bezwaar tegen het inperken van uitzicht blijft.

Het perceel aan de Zuiderzeestraatweg is particulier eigendom. De eigenaar wil het volledig verkopen, maar voor de kazerne is het te ruim. Het gedeelte dat overblijft, maakt volgens de gemeente een landschappelijke inpassing mogelijk. De erfinrichtingstekening laat zien dat er voldoende mogelijkheden zijn voor was- en oefenplaats, parkeergelegenheid en het plaatsen van een geluidscherm. Onderzoeken hebben de uitvoerbaarheid op het vlak van planologie en milieu aangetoond. De oude kazerne was gecombineerd met een gemeentewerf. Die is later samengevoegd met de werf in Wezep. Destijds was er voldoende ruimte om te parkeren en te oefenen. Dat is nu al lang niet meer zo.

De raad sprak zich al uit voor nieuwbouw. Die moet nu opnieuw oordelen over de aanpassingen en de bestemmingswijziging. Er wordt een klankbordgroep samengesteld die zich een oordeel kan vormen. Haseloop: “We hebben het bestemmingsplan om het zo te zeggen wat strakker geformuleerd. We geven uiteraard het volle pond aan de mening van de betrokken inwoners, zoals we dat in Oldebroek gewend zijn. Mensen kunnen altijd gebruik maken van hun wettelijke rechten. Ik vind het mooi dat er nu vrouwen toetreden. Met de nieuwe vrijwilligers stellen we het voortbestaan van de brandweer voor de toekomst veilig. Het is voor de brandweer een lastige periode waarin oefenen niet vanzelfsprekend is.”

Als de gemeenteraad in februari groen licht geeft ligt het plan zes weken voor inspraak. Dat is de periode van 17 februari tot en met 31 maart. Dan zou het 1 april in werking kunnen tredenafhankelijk van eventuele verzoeken om voorlopige voorzieningen. Dat veroorzaakt dan mogelijk vertraging in het afgeven van de omgevingsvergunning. De architect gaat hoe dan ook in gesprek met de omwonenden om te proberen tot overeenstemming te komen. Bij een dergelijk plan is het vaak een kwestie van passen en meten en kan niet iedereen volledig tevreden worden gesteld. Het plan kan in genoemde periode in het gemeentehuis worden ingezien en de gegevens vindt men ook in deze krant. Tevens is het mogelijk om er digitaal kennis van te nemen.

Dick van der Veen

Als procedure meezit, gaat oktober schop
in de grond

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden