Snelle schuldhulp voorkomt veel erger


<p>Margreet Bosch van Mee Veluwe: &#39;De sfeer is nu killer&#39;.</p>

Margreet Bosch van Mee Veluwe: 'De sfeer is nu killer'.

(Foto: Dick van der Veen)

Snelle schuldhulp voorkomt veel erger

  Nieuwsflits

In deze coronatijd komen ook in Elburg meer mensen buiten hun schuld in financiële problemen. Vooral twintigers en gezinnen. Het laat zich verstaan dat deze groep gebaat is bij vroegtijdige hulp. Het Sociaal Trefpunt reikt de helpende hand met een breed scala aan adviezen en verwijzingen.

ELBURG – Een gesprek erover met Margreet Bosch, die namens Mee Veluwe deel uitmaakt van het team, dat wordt gecoördineerd door Marja van Engelen-Klein van stichting Wiel. Behalve Mee en Wiel maken Stimenz Maatschappelijk Werk en de gemeente Elburg deel uit van de organisaties die het team sturing geven. Ze kunnen terugvallen op de gewaardeerde hulp van vrijwilligers die de helpende hand bieden bij het invullen van formulieren, de ontvangst enz. Voor corona uitbrak drie dagen in de week, zonder afspraak. Dat ligt nu allemaal anders. Het is in deze tijd teruggeleid tot één spreekuur op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur op afspraak. Het Sociaal Trefpunt heeft er extra kamers voor gereserveerd.

“Je merkt dat het hierdoor allemaal wat killer is. Er zitten tafels tussen, het voelt alsof er ook figuurlijk afstand is ontstaan. In de oude situatie zit je met meer mensen in één ruimte, kun je elkaar documenten doorgeven, gauw even een dvd laten zien en dergelijke. Nu voelt het meer alsof een drempel is ontstaan. De gastvrouwen/vrijwilligers vingen heel wat taken af. We hadden drie spreekuren in het kader van Sociaal en twee op het vlak van het Financieel Trefpunt. Nu dat ene spreekuur op vrijdagmorgen waarbij het financiële aspect is ingeweven in het Sociaal Trefpunt”, legt Margreet uit.

Om de mensen zo goed mogelijk te helpen is een financieel adviesgesprek ingesteld, waarbij Mee en Stimenz mensen raad verstrekken in het nemen van stappen die escaleren van financiële problemen kunnen beteugelen. Margreet: “Als de problemen zich al wat hebben opgehoopt gaan we in de richting van het schuldhulptraject. Mensen kunnen zelf al veel doen om financiële moeilijkheden te tackelen. Maar het feit blijft dat veel mensen in deze tijd eerder werkloos worden, minder snel aan een andere baan komen, niet aan hun verplichte aflossing kunnen voldoen. Als mensen er zelf niet uitkomen met het beheren van hun financiën schakelen we de daarvoor geëigende kanalen in. We zouden graag meer willen doen, maar zitten ook vast aan regelgeving die huisbezoek aan de ketting leggen. Even snel handelen is er onder deze omstandigheden niet bij.” Margreet legt daarbij spijt in haar woorden en je leest de wens van haar gezicht af dat het hopelijk snel terug gaat naar het oude normaal. Ze betreurt het oplopen van wachtlijsten: zes bij Mee en negen bij Stimenz. Cijfers die illustreren hoe hoog de nood is.

Wat zijn de meest bedreigde beroepen?

“Dat zijn de horeca en de schoonmaaksters. Het heeft grote impact op het welzijn van mensen. De gemeente heeft haar regels, je verwijst naar bestaande vangnetpotjes en de mogelijkheden die resteren in extreme situaties, naar fondsen enzovoort. Het is zo zuur dat juist de laaggeschoolden het hardst worden getroffen. Ze moeten een hele brei aan vragen beantwoorden waarbij de moed afbrokkelt. De eerste zorg is het afwenden van crisis als gevolg van oplopende huurachterstanden, afsluiten gas en licht met gevaar van uitzetting, achterstand bij het betalen van de zorgverzekering enz. Dan stapelen de problemen zich al snel op. Vandaar onze dringende oproep om snel contact met ons op- te nemen. We merken wel dat de schroom wegvalt. De ernst van de situatie tekent zich af bij het doorverwijzen naar de Voedselbank. Dat neemt echt hand over hand toe.”

Hoe staat het met de huisvesting?

"Misschien is dat een nog wel groter punt van zorg. Mensen gaan uit elkaar, anderen komen van elders naar onze gemeente toe en we hebben onvoldoende goedkope woningen. Je kunt niet zeggen dat dit corona gerelateerd is. In zoverre dat het er thuis niet gezelliger op wordt wanneer één van de partners of soms ook beiden op straat komen te staan en dan ook nog de taak erbij komt om kinderen thuis op te vangen en hulp te bieden bij hun huiswerk. We zijn op de Noord Veluwe bezig om mensen tijdelijk op campings onder te brengen die aan de voorwaarden voldoen. Dat is een heet hangijzer. Maar wanneer het je als eigenaar van een koopwoning overkomt en je buiten allerlei regelingen valt is de nood nog groter. Wat minder bij gepensioneerden met hun AOW.”

Dick van der Veen

Huisvesting
is wellicht
nog groter
vraagstuk

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden