IJsverenigingen vrij van belastingen?


<p>Erik Land: ''Ik kan zelf niet schaatsen, ben zogezegd meer van de koek en zopie. “&nbsp;</p>

Erik Land: ''Ik kan zelf niet schaatsen, ben zogezegd meer van de koek en zopie. “ 

(Foto: Erik Land)

IJsverenigingen vrij van belastingen?

  Nieuwsflits

De fractie Algemeen Belang houdt een warm pleidooi om de ijsverenigingen in de gemeente Elburg te steunen. Ze roept burgemeester en wethouders op om de clubs in jaren dat er geen ijs ligt, vrij te stellen van het betalen van gemeentelijke belastingen. Daarover zijn schriftelijke vragen gesteld.

ELBURG – Namens de fractie geeft Erik Land een toelichting. “De bijdrage van de gemeente is minimaal, maar kan voor de verenigingen nou net het verschil maken. Het aantal jaren zonder ijs hoopt zich op. Er zijn niet of nauwelijks inkomsten. De kosten overstijgen de inkomsten. IJsverenigingen hebben daarover contact opgenomen met de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond om aandacht voor hun problemen te vragen.''

Is de pijn bij alle verenigingen in de gemeente Elburg dezelfde?

“Nee, er bestaat nogal wat verschil min de financiële zorgen tussen die clubs. Ze zullen overigens zelf ook actief moeten blijven. In Doornspijk is een actie gestart om leden en sponsoren te werven. Er werd een flyer huis-aan-huis bezorgd bij alle inwoners in de kern van het dorp met de oproep om lid te worden. Voorzitter S. Rens van de Doornspijkeer IJsvereniging liet ons weten dat de actie weliswaar enkele nieuwe leden heeft opgeleverd, maar bij lange na niet voldoende om de problemen de baas te worden. De zorgen in Doornspijk zijn ook die van de verenigingen in Elburg en op ’t Harde.” Blijft nog onuitgesproken dat kinderen van het schaatsen kunnen vervreemden als er jaar in jaar uit niet geschaatst kan worden. In de regio tackelen sommige gemeenten dat door een kunstijsbaan te realiseren.

Wordt de waarde van een ijsvereniging onderschat?

“Daar ben ik van overtuigd. Ze brengen meer dan folklore, leveren een belangrijke bijdrage aan saamhorigheid en gemeenschapszin in de dorpen waar ze zijn gevestigd. Ze zijn in dat opzicht van grote waarde.” Bij navraag blijkt dat de ene vereniging meer last heeft van het verlies van leden dan de andere. “Uiteraard moeten de verenigingen zelf ook acties ondernemen om te overleven. Ze zijn hoe dan ook afhankelijk van het weer en hebben daar uiteraard geen invloed op.”

Is het opleggen van belastingen soms ook onrechtvaardig?

"Dat is wellicht een wat groot woord. Maar dan toch: de Doornspijker IJsvereniging is opgezadeld met rioolbelasting. Er wordt echter al jaren geen gebruik gemaakt van de toiletten om de simpele reden dat er niet kan worden geschaatst. En wat de doorgaande kosten betreft kun je denken aan het water op de baan brengen, betalen van de pacht naast de gemeentelijke belastingen.”

Waar komt de passie bij Erik vandaan?

"Hahaha. Ik kan zelf niet schaatsen, ben zogezegd meer van de koek en zopie. Ik vind het belangrijk om verenigingen met een sociale functie te ondersteunen.” Hij heeft geen idee hoe de andere fracties in de materie staan. "We hebben op eigen initiatief vragen gesteld.” Het zal binnenkort blijken of de schaatsverenigingen in Elburg hoop mogen koesteren.

Dick van der Veen

Betalen voor riool dat al jaren niet
wordt belast

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden