Oldebroek maakt werk van zwerfafval


<p>De jeugd van voetbalvereniging VSCO61 geeft goede voorbeeld.</p>

De jeugd van voetbalvereniging VSCO61 geeft goede voorbeeld.

(Foto: Dick van der Veen)

Oldebroek maakt werk van zwerfafval

  Nieuwsflits

De gemeente Oldebroek wil af van het zwerfafval en presenteert daarvoor in het tweede kwartaal volgend jaar een plan. Dat wordt gemaakt op basis van de huidige maatregelen, input van de afvalcoaches en een klankbordgroep. Het ligt in de bedoeling om dat plan jaarlijks aan te scherpen.

OLDEBROEK – Onder andere de organisatie Nederland Schoon voorziet van advies en richtlijnen. Mede door dit advies werkt Oldebroek toe naar een effectieve inzet van afvalbakken in de openbare ruimte. Sinds 2016 kunnen inwoners zich aanmelden als Wijkheld. Die voorziet hen van middelen om zwerfafval op te ruimen. Ze ontvangen daarvoor een kleine beloning. Tot en met 2018 was er sprake van een stijgende lijn in de aanmeldingen, maar sinds 2019 is er sprake van terugloop.

Oldebroek heeft zeven teams, samengesteld uit negentien kinderen en tien begeleiders. Daarnaast acht vrijwilligers. Er wordt ingezet op uitbreiding. Via de site Schoon Belonen hebben zich inmiddels drie inwoners en twee verenigingen aangemeld. Ze geven aan periodiek in een bepaald gebied zwerfafval op te ruimen. Verenigingen die deelnemen aan Schoon Belonen krijgen een beloning in natura. Ze maken afspraken met de gemeente, voeren opschoonacties uit en ontvangen opschoonmaterialen en de genoemde beloning. Om te zorgen voor een blijvende gedragsverandering wordt gezocht naar een goede combinatie van intrinsieke en extrinsieke beloningen.

Jaarlijks moet een monitoring worden uitgevoerd om als gemeente aanspraak te maken op de Nedvang zwerfafvalvergoeding. Ze moet aantonen dat interventies resultaat boeken. Op basis van de monitoring zet men het Zwerfafval plan nog wat steviger in de steigers. Agrariërs in Oldebroek zijn dit jaar een voorlichtingscampagne begonnen met de slagzin ‘Koeien houden niet van blik en afval’. In de eerste helft van 2021 plaatst men op vijf locaties in de gemeente borden/spandoeken om de jeugd aan de campagne te herinneren.

Zes samenwerkende gemeenten op het gebied van (zwerf)afval gaven Bazar Media per gemeente opdracht om een aflevering te produceren van de Hou 't Schoon/5 Minuten Show. Onder de leerlingen van de groepen vijf tot en met acht van de basisscholen vinden castingsdagen plaats. Op enthousiaste, educatieve wijze worden kinderen op deze manier bewust gemaakt van de problematiek van vervuiling. Hardlopend, joggend of wandelend zwerfafval opruimen heeft in de gemeente Oldebroek ingang gevonden. Groepen van minimaal vijf personen kunnen zich aanmelden via www.supportervanschoon.nl. Ze krijgen dat materiaal tot hun beschikking In overleg met Wijkhelden wordt gekeken of hun website aandacht aan het onderwerp kan worden geschonken.

Oldebroek ontving dit jaar een bijdrage van 27.000 euro. Dat geld is geoormerkt. De gemeente moet het geld besteden voor het aangegeven doel en dat kunnen waarmaken. Zo niet dan is ze verplicht het geld terug te storten.

Dick van der Veen

Aanmelding scholieren loopt sinds
2019 terug

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden