<p>Wethouder Bob Bergkamp steekt z&rsquo;n handen uit voor de medewerkers van de Veldkamp. (Foto: Dick van der Veen)</p>

Wethouder Bob Bergkamp steekt z’n handen uit voor de medewerkers van de Veldkamp. (Foto: Dick van der Veen)

(Foto: Dick van der Veen)

College: behoud zwembad is essentieel

  Nieuwsflits

Het college in Oldebroek volhard dat zwembad De Veldkamp open moet blijven omdat het hoort bij de basisinfrastructuur. Daarbij hecht het aan het voortbestaan van de werkgelegenheid voor de vijftien full- en part-time medewerkers. Dat heeft portefeuillehouder Bob Bergkamp hen laten weten.

WEZEP – Sportfondsen Nederland zegde begin dit jaar het contract op, omdat het niet langer forse tekorten wil bijleggen. Reden om de raad voor te stellen de exploitatie opnieuw aan te besteden. Voor B en W heeft het zelf exploiteren geen voorkeur, wetende dat de financiële gevolgen de trekkracht van de gemeente te boven gaan. Wethouder Bergkamp: “Onafhankelijk onderzoek toonde aan dat het exploiteren van een zwembad zonder gemeentegeld utopie is. We kiezen voor de partij die het beste voorstel doet, financieel en inhoudelijk. Er zijn in ons land niet veel organisaties die over de benodigde expertise beschikken. En het inhuren ervan kost een lieve cent. ”

Hoe dan ook een fikse tegenslag voor Oldebroek…

“Bergkamp: ''Dat zeker. We waren blij dat Sportfondsen het beheer in 2017 over nam. Spijtig dat het er niet in slaagde om de exploitatie sluitend te maken. We hebben constructief samengewerkt en dat geldt tot op de huidige dag. Toen we het bad zelf exploiteerden was er een tekort van vier à vijf ton; in de toekomst zullen we rekening moeten houden om als gemeente minimaal 130.000 euro bij te passen en in het ongunstigste geval drie ton. Het is aan de gemeenteraad om zich daar de komende weken een mening over te vormen. Het is bekend dat we als gemeente toch al in zwaar weer zitten als het om de financiën gaat. ”

Sportfondsen blijft de exploitatie voorlopig voortzetten?

“Ja, tot het eind van het jaar. (tegen een vergoeding van 100.000 euro – redactie). Wat nu speelt is dat het een heel ongunstige periode is om het beheer aan te besteden. Zwembaden hebben als gevolg van de coronaproblematiek met sterk dalende inkomsten te maken. Dat vertaalt zich in het bedrag dat voor de exploitatie wordt gevraagd. Het kan zijn dat we moeten besluiten om de aanbesteding een of twee jaar uit te stellen. Het is de vraag of dat juridisch tot de mogelijkheden behoort. Sportfondsen heeft zich bereid verklaard om eventueel de exploitatie tot dat moment voort te zetten. Daar hangt natuurlijk een prijskaart aan vast. Maar dat moet je afwegen tegen een nieuw contract dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nog ongunstiger is.

Valt Sportfondsen af als kandidaat bij de aanbesteding?

“Dat moet je aan hen vragen. We zijn in gesprek zijn met de gemeente Kampen. Daar eindigt het contract met Sportfondsen op 1 november. Een gezamenlijke aanbesteding heeft voordelen. De beide baden liggen relatief dicht bij elkaar. Er is nu al een vorm van samenwerking op onder meer het technische vlak. Als men er in Kampen niet voor kiest het contract met Sportfondsen te verlengen vallen de voordelen weg. Nadat onze raad gesproken heeft gaan we ambtelijk en bestuurlijk verder in gesprek op voorwaarde dat Kampen onze procedure kiest.”

Sportfondsen drong de tekorten terug, maar wijst onder meer wat de onderhoudskosten betreft naar de gemeente.

“De voornaamste oorzaak van de tekorten zijn toch gelegen in tegenvallend bezoek (Zie daarvoor de reportage in Huis-aan-huis Elburg / Oldebroek van 18 augustus via de krant op de website – redactie). We zijn zeker niet ontevreden over het partnerschap met Sportfondsen.”

Medewerkers maken zich ongerust.

“Begrijpelijk. Door de coronaperikelen konden we niet eerder een bijeenkomst,houden. Mensen vragen zich af waar het naar toe gaat, hoe straks verder.. Ik heb ze verteld dat het college de werkgelegenheid overeind wil houden met inbegrip van de loonsuppletie. Er zijn mensen met een tijdelijk contract. Hoe het ook loopt: er zijn in iedere situatie instructeurs, technische en administratieve mensen nodig. Hoe dan ook staan we voor een lastige afweging. Op dit moment betalen we op geen stukken na een bedrag van twee ton. We hopen dat de raad meegaat in onze gedachtegang. Samen optrekken met Kampen zou enige verlichting kunnen brengen.''

De raadscommissie Samenleving en Bestuur vergadert donderdag 10 september over de exploitatie van De Veldkamp. De gemeenteraad neemt op donderdag 24 september een beslissing. Accommodatiemanager Willem Verwoerd prijst het constructieve overleg met de wethouder en de houding van het college ten opzichte van de medewerkers.

Dick van der Veen

Aan bijdrage gemeente
zeker niet te ontkomen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden