<p>De gemeente Oldebroek wil de gevolgen van armoede onder kinderen en jongeren verminderen met het plan plan &#39;Armoede- en minimabeleid&#39;. (Foto: Pixibay)</p>

De gemeente Oldebroek wil de gevolgen van armoede onder kinderen en jongeren verminderen met het plan plan 'Armoede- en minimabeleid'. (Foto: Pixibay)

(

Foto: Pixibay

)

'In Oldebroek leven zo'n 400 huishoudens in armoede'

  Nieuwsflits

In Oldebroek leven zo'n 400 huishoudens in armoede. De gemeente wil deze huishoudens beter ondersteunen. Het college heeft daarom het uitvoeringsplan 'Armoede- en minimabeleid' vastgesteld. Hierin staan maatregelen om het inkomen van minimahuishoudens te ondersteunen en om armoede te bestrijden. Daarnaast stelt het college de gemeenteraad voor om twee partijen voor drie jaar een subsidie te verlenen.

OLDEBROEK - Het uitvoeringsplan Armoede- en minimabeleid loopt van 2020 tot en met 2023. De nadruk ligt op zes speerpunten: Activering naar werk als kortste weg uit de armoede; Bevorderen van zelfredzaamheid en participatie; Ondersteuning bij het leven met een (langdurig) laag inkomen; Verminderen gevolgen van armoede onder kinderen en jongeren; Bijstandsgerechtigden gebruiken alle minimaregelingen waar ze voor in aanmerking komen; Het gebruik van de minimaregelingen door kwetsbare doelgroepen vergroten om stille armoede uit te bannen.

Om deze speerpunten te bereiken kent Oldebroek een aantal minimaregelingen en de regeling voor bijzondere bijstand. Deze stimuleren de maatschappelijke participatie, kennen een tegemoetkoming in bijzondere kosten voor het levensonderhoud of geven een tegemoetkoming in zorgkosten. Een van de regelingen is de Activiteitenbijdrage. Deze wordt uitgebreid. Voor kinderen die overgaan van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs kan eenmalig een extra bijdrage worden aangevraagd. De gemeente bereidt zich voor op een grotere aanvraag i.v.m. de coronacrisis.

Wethouder Liesbeth Vos - van de Weg: “Armoede heeft grote gevolgen. Je gezondheid lijdt eronder; schaamte, stress en depressies komen veel voor. Het door geldgebrek niet kunnen meedoen zorgt vaak voor een sociaal isolement. Daarom vindt de gemeente de bestrijding van armoede heel belangrijk. Dat doen we gelukkig niet alleen. Er wordt in de breedte gewerkt vanuit het Sociaal Team en het CJG. Ook inwoners, veel vrijwilligersorganisaties, scholen, kerken en ondernemers zetten zich in.”

Als aanvulling op de subsidiemogelijkheden van organisaties stelt het college de raad voor om, in ieder geval de komende drie jaar, subsidie van 5.000 euro toe te kennen aan Voedselbank en stichting Leergeld. Voor een bredere ondersteuning vraagt het college van beide organisaties een nauwe samenwerking met het Sociaal Team.

Wethouder: 'De bestrijding van armoede vinden wij belangrijk'

door de redactie

Stichting Leergeld

Wat de Voedselbank Elburg/Oldebroek doet is wel bij iedereen bekend, de Stichting Leergeld speelt een grote rol om kinderen uit arme gezinnen mee te laten doen. Leergeld verwijst ook naar partners en doen ook beroep op verschillende (nationale) fondsen om kinderen te ondersteunen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden