Fietsenstalling op het NS-station in `t Harde. De plek waar wordt ingezet op de plaatsing van een verkeersregelinstallatie. (Foto: ChristenUnie Elburg)
Fietsenstalling op het NS-station in `t Harde. De plek waar wordt ingezet op de plaatsing van een verkeersregelinstallatie. (Foto: ChristenUnie Elburg) (

Foto:

)

ChristenUnie Elburg: ‘Fietsen moet veiliger’

  Nieuwsflits

‘T HARDE/ELBURG - De afgelopen jaren zijn er stappen gezet om het fietsen in de gemeente Elburg comfortabeler en veiliger te maken. De fietsstroken op de Bovenweg op `t Harde, het afzonderlijke fietspad bij een druk punt aan de Haven en de aanpassingen bij de Oostelijke Rondweg zijn daarvan goede voorbeelden.

De ChristenUnie heeft bij de vaststelling van het coalitieprogramma ingezet op goede fietsverbindingen, het verbeteren van de oversteekbaarheid van provinciale wegen en het stimuleren van veilig fietsen. Het college van de gemeente Elburg heeft naar aanleiding van het coalitieakkoord het uitvoeringsprogramma ‘Ga toch fietsen!’ opgesteld en wil dat nu gaan bespreken met de gemeenteraad.

Raadslid Jan Karreman: “Er zijn al kleine stappen gemaakt. Voor nu is het belangrijk dat er verdere maatregelen worden genomen om de ‘oversteekbaarheid’ van de provinciale wegen te verbeteren. In gesprekken met inwoners hebben wij vaak gehoord dat inwoners zich onveilig voelen bij het oversteken van het zebrapad op de Eperweg op ’t Harde nabij de Eikenlaan en de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk. Ik ben dan ook blij dat er met de provincie gesprekken plaats vinden om het zebrapad op `t Harde beter te verlichten en meer zichtbaar te maken en om een verkeersregelinstallatie te realiseren in Doornspijk”.

Er wordt nu weer voortgang geboekt om fietsknelpunten op te lossen. Raadslid Han Dickhof geeft hierover aan: “Al lange tijd is ons bekend dat fietsers en wandelaars zich niet veilig voelen op de route Schiksweg, Diepesteeg, Stoopschaarweg en Gerichtenweg. Gelukkig wordt er hier nu ook ingezet op een verkeersveiliger situatie. En het fietspad aan de Bovenweg moet natuurlijk nog doorgetrokken worden naar de Klaterweg. De kans dat dit gaat lukken is weer toegenomen”.

In het fietsplan staat dat er ook geïnvesteerd wordt in het vergroten van fietsstallingen, extra oplaadpunten voor elektrische fietsen, het verwijderen van onnodige paaltjes en E-Bike dagen in het kader van bewust fietsen. Het is de intentie van het college al in 2021 te starten met het investeren in een fietsveiligere omgeving.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden