De eerste fase van De Dijkjes is volop in uitvoering.
(Illustratie Wijnen Bouw)
De eerste fase van De Dijkjes is volop in uitvoering. (Illustratie Wijnen Bouw) (Foto: Illustratie Wijnen Bouw)

Elburg zet vaart achter woningbouw

  Nieuwsflits

De gemeente Elburg zet vaart achter de woningbouwplannen. Op dit moment is het project de Dijkjes volop in ontwikkeling en het ziet er naar uit dat de Horstkamp ook dichter voor de deur staat dan een jaar geleden nog werd gedacht. In zeker zin vanuit de vrijloop naar de vijfde versnelling om de grote vraag aan te kunnen.

ELBURG – Wethouder Arjan Klein belicht de opgave van het college voor staat en waar inwoners en raad zich in een drietal vergaderingen over buigen.. “Jarenlang zat je vast aan provinciale contingenten. Dat is helemaal losgelaten. We hadden moeite om 60 woningen per jaar gerealiseerd te krijgen: plannen die werden afgeschoten en intrekking ervan door bezwaren uit de woonomgeving. Je moet dus altijd een marge inbouwen. De woonvisie gaat nu uit van 800 woningen in de komende tien jaar.”

Kleinere gezinnen, accent op innovatie…

Klein: “Dat is één. Maar ook het feit dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen waardoor huizen minder snel beschikbaar komen. Vergeten we niet de factor duurzaamheid. En ja, of we nu willen of niet: we moeten van het aardgas af. In het project de Dijkjes, waarbij het gaat om ruim 200 huizen, verrijzen 90 huurwoningen aardgasvrij. De Horstkamp voorziet in 180 woningen. Het gaat allemaal razend snel. Vandaar dat de voorliggende woonvisie voor een termijn van maar vijf jaar is opgesteld, waarbij we al na twee jaar evalueren.”

Elburg was terughoudend in haar grondbeleid...

“Je hebt kunnen zien hoe gemeenten als Apeldoorn zich daarmee in de vingers sneden. We hebben als college nooit in het wilde weg grond aangekocht. Nu worden we door de praktijk ingehaald. Vandaar die bouwactiviteit aan de andere kant van de oostelijke rondweg, waar De Dijkjes en De Horstkamp aan elkaar grenzen. Het gaat om zachte en harde bouwtitels. Onder dat laatste vallen de locaties die bestemd zijn voor woningbouw. Ze hebben voorrang op andere plannen van ontwikkelaars.”

Huizen zijn schreeuwende duur…

“De grens van betaalbare koopwoningen schoof op van 200.000 naar 230.000 euro. Dat kunnen jonge gezinnen niet ophoesten. Verduurzaming is daarnaast een stevige opgave. Levensloopbestendige woningen voor senioren en junioren. We hebben in het afgelopen jaar goed geluisterd maar inwoners, makelaars en adviseurs. Er is behoefte aan eengezinswoningen, een mix van woningen met zorg. Natuurlijk staat de sociale huur op het netvlies, maar dat leidt tot een spanningsveld want uiteindelijk moet een project realiseerbaar zijn. De zee van rijtjeswoningen uit het verleden is overspoeld. Het accent ligt nu op een wijk met smoel, gevarieerde bouw.”

De twee grote projecten spelen in Elburg. Maar hoe zit het met de overige kernen?

“Die vergeten we uiteraard niet.We hebben het plan Petra in ’t Harde, waar de stikstofproblematiek met Natura 2000 en bosrijke omgeving een probleem vormt. Tien tot twaalf huizen die prachtig aansluiten bij de kern van ’t dorp. In Doornspijk hebben we plannen gerealiseerd, maar daar richten we ons ook op de vraag hoe nu verder. We zijn ons er terdege van bewust dat kernen leefbaar moeten blijven. Er zijn forse wachtlijsten voor huurwoningen. Toch ook gevoed met mensen die erop staan met het oog op de toekomst. Een jaar geleden trok de raad nog de conclusie dat we teveel aanbod hadden; nu zijn we van links en rechts ingehaald.”

Speelt het deel uit maken van de regio Zwolle parten…

“Zwolle wil nadrukkelijk ook de Kop van de Veluwe bij de woningbouwplannen betrekken. De vijf gemeenten Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Hattem en Heerde kunnen daarvan meeprofiteren .Zo is het niet ondenkbaar dat we op enig moment meer dan 900 huizen uit de grond zullen moeten stampen; je hebt dan echter wel te maken met provincie overschrijdende activiteit. De provincie Gelderland stelt zich de laatste tijd wat soepeler op.”

Klein noemt het een interessante tijd. Iedereen in Oldebroek is ervan overtuigd dat de afwachtende houding in de prullenbak behoort. Nuances met betrekking tot huur en koop alsmede het tempo van realisering zijn onvermijdelijk. Maar dat de turbo er op moet lijkt onontkoombaar gelet op de enorme vraag naar een woning waarmee de gemeente te maken heeft.

“Het vraagt inschikkelijkheid van onze inwoners. Niemand wil als ie 30 jaar vrij uitzicht had woningbouw voor de deur”, toont de wethouder begrip voor de situatie.

Dick van der Veen

'Sprong over eigenbelang noodzakelijk voor succes'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden