CU en Algemeen Belang: zorg moet gewaarborgd

CU en Algemeen Belang: zorg moet gewaarborgd

ELBURG - ChristenUnie en Algemeen Belang zijn blij met het voorgestelde maatregelenpakket waarmee het college van B en W naar de gemeenteraad komt. ''We zijn niet blij met de voorstellen die het college ons voorlegt om de forse tekorten op de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg terug te dringen, maar weten dat het nodig is. Op een paar onderdelen willen we het toch net iets anders, zeker waar het gaat over kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen die hulp en steun echt nodig hebben'', aldus Arie van Dijk (CU).


De tekorten in de jeugdzorg gaan ook aan de gemeente Elburg niet voorbij. Het aantal jongeren dat een beroep doet op de jeugdzorg neemt toe. Daardoor is het jaarlijkse tekort opgelopen tot 1,3 miljoen euro. Liesbeth ten Have (AB): '' Ambtenaren, college en raadsleden hebben samengewerkt in de werkgroep Grip op Jeugd en Sociaal Domein. Zij hebben zich laten adviseren door externe deskundigen en er zijn gesprekken geweest met o.a. zorg- en welzijnsorganisaties, stichtingen, verenigingen, ouders en de Adviesraad Sociaal Domein. Het college heeft dit vertaald in een pakket aan maatregelen tot een bedrag van 1,3 miljoen en maandag 29 juni is het aan de raad om daar een besluit over te nemen”.

Het college stelt onder meer voor te bezuinigen op PGB's waarmee kinderen, jongeren en gezinnen ondersteund worden, ook op vervoerskosten wordt flink gekort. ''En juist op die twee punten hebben wij van ouders begrepen dat zij en hun kind(eren) daardoor ernstig benadeeld worden'', zegt Van Dijk. ''Wij willen dat het college de situaties waar het echt pijn gaat doen in kaart brengt en maatwerk levert waar dat nodig is. Het kan niet zo zijn dat deze gezinnen in de problemen komen, bovendien is het zo dat in een aantal gevallen met ondersteuning in de vorm van PGB's zware zorg wordt voorkomen''.

AB en CU zijn het verder niet eens met het schrappen van geld voor de jaarlijkse kampioenenhuldiging, het vrijwilligersfeest, ouderenbonden en vrijwilligerscomité ‘s. ''Vrijwilligers moeten we blijven waarderen, kinderen en jongeren zien jaarlijks uit naar de kampioenenhuldiging, dat moeten we zo houden. Bovendien gaat het om kleine bedragen, die we op andere plekken in de begroting wel kunnen compenseren'', aldus Ten Have en Van Dijk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden