Verhitte discussies over plannen om de Vesting te revitaliseren.
Verhitte discussies over plannen om de Vesting te revitaliseren. (Foto: Anita Kloosterman)

Wethouder Klein overleeft motie van wantrouwen

ELBURG - De gezamenlijke oppositie in de gemeenteraad van Elburg diende woensdagavond 17 juni een Motie van Wantrouwen in tegen wethouder Arjan Klein en een Motie van Treurnis tegen het college naar aanleiding van de wijze waarop ze zich opstellen in plannen om de Vesting te revitaliseren. Beide werden verworpen doordat de coalitiepartijen eveneens een gesloten front vormden.

Het gebeurde aan het slot van een emotioneel interpellatie-debat dat tot aan het nachtelijk uur reikte. Aangevraagd door de oppositie, die de laatste tijd lijnrecht tegenover de coalitie staat, met name als het om het renoveren van de vesting gaat.

De Vestingraad, waarin alle betrokken partijen zitting hebben, legde er onlangs het bijltje bij neer, mede omdat wethouder Klein zou hebben gezegd klaar met het verhaal te zijn. Dat had hij volgens de Vestingraad wel degelijk gezegd. De wethouder ontkende dat, weigerde daarom zijn excuses aan te bieden maar weigerde eveneens om ‘dus’ de leden van de vestingraad voor leugenaars uit te maken. “Men heeft me verkeerd begrepen”, gaf hij aan.

Het college kreeg het verwijt de Vestingraad een volledig plan te laten maken terwijl van tevoren al duidelijk was dat de gewenste verdubbeling van de busbaan niet bespreekbaar zou zijn. Daarmee werd de Vestingraad in de ogen van de oppositie voor de gek gehouden.

Keihard

Het is zeer de vraag of het ooit nog goed gaat komen tussen de twee kampen in Elburg. Tijdens schorsingen in het debat werden dreigende vingers geheven en galmde de overslaande stem door de zaal van MFC Aperloo waar de raadsleden elkaar voor het eerst na enkele maanden corona-onderbreking weer in de ogen konden kijken.

Onbegrip was er voor het feit dat er twee miljoen is klaar gezet voor aanpak van Doornspijk, hoewel er nog niet eens concrete plannen zijn, tegenover de 1,8 miljoen voor Vesting plannen die al twee jaar zijn blijven liggen. Boosheid bij de oppositie omdat de coalitie een motie indiende voor renovatie zonder de busbaan en die niet terug wilde nemen. Deze motie haalde het wel; die van de oppositie voor uitvoering van het gehele plan niet. Twijfel alom of het college erin zal slagen met de uitgetreden partijen van de Vestingraad alsnog in gesprek te komen, omdat die partijen geen enkele behoefte hebben aan een gesprek dat niet het totale plan behelst. Dan kan het zo maar zijn dat in november het groene licht komt voor een renovatie die de betrokken partijen niet zint.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal, die van Liberaal Elburgs Verbond het verwijt kreeg partijdig te zijn, riep aan het begin van de bijeenkomst het beeld op van optimisme en blijde lach bij het aantreden van de raad twee jaar geleden. Toen hij met de beste wensen ‘voor morgen, pardon vandaag’ de sessie beëindigde, zal hem de zorg naar de komende twee jaar hebben bekropen.

(Tekst: Dick van der Veen)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden