Wethouder Ben Engberts verdedigt beleid. (Foto: gemeente Oldebroek)
Wethouder Ben Engberts verdedigt beleid. (Foto: gemeente Oldebroek) (Foto: Herman van der Wal)

Oldebroek kan het financieel behappen

Spanning over onzekerheid uitkomsten meicurculaire

Dick van der Veen

‘’Het wil nog maar niet lukken om alle inwoners van Oldebroek de gedachte uit het hoofd te praten dat ze in de duurste gemeente van Oost Nederland wonen. De Vereniging Eigen Huis heeft wat dat betreft met een verkeerde voorstelling van zaken heel wat veroorzaakt”, zegt portefeuillehouder Ben Engberts

OLDEBROEK - Hij kan er als de beste over meepraten. ‘’We proberen onze burgers zo goed mogelijk uit te leggen dat er geen sprake is van een woonlastenstijging van 22,6 procent, zoals door Eigen Huis is gesuggereerd, maar van 9,7 procent. Daarmee zijn we niet de goedkoopste in Gelderland en daarvoor zijn diverse redenen aan te voeren. Maar van buitensporigheid is absoluut geen sprake.”

Oldebroek kreeg er flink van langs op Sociale Zaken, met name op het gebied van de jeugduitkeringen. Een andere grote(re) tegenvaller bestond uit het wegvallen van de precariorechten. Engberts: ’’We maken geen gebruik van de mogelijkheid om aan de burger uitgekeerde bedragen terug te vorderen. Daar willen we niet eens over praten. Geen gedimdam over het voordeel dat het de inwoners opleverde. Beide genoemde posten vergden van ons wel een opgave om een gat 2,5 miljoen euro op de begroting te dichten. Maatregelen die in 2021 hun beslag krijgen.”

Je hoeft hem niet voor te houden dat er forse uitgaven ‘voor de deur staan’. ‘’Dat maakt het nodig om onze reserves aan te spreken. Die kun je echter niet ongebreideld uithollen. We bewaken het weerstandsvermogen en de solvabiliteit. We zijn in 2018 begonnen met anticiperen op wat ons te wachten stond. De verdien- en spaarmogelijkheden werken vooral door in het laatste van de vier begrotingsjaren. Dat zetten we vanuit de organisatie goed weg. Deze gemeenteraad tilt de lasten niet over de eigen regeerperiode heen om daarmee de nieuwe ploeg op te zadelen. Alles is gericht op stabiliteit.’’

Riool- en afvalstoffenheffing mogen de gemaakte kosten niet overstijgen. Hoewel iedere gemeente vrij is stappen te zetten in de WOZ, houdt Oldebroekook daar de vinger aan de pols. Al met al heeft de provincie Gelderland zich er in kunnen vinden en de begroting positief beoordeeld. Hoewel de tering naar de nering wordt gezet is het niet zo dat de zaak op slot zit. Recent werd de weg vrij gemaakt voor extra geld op het vlak van sport en cultuur. Er zijn middelen voor grote projecten, zoals de revitalisering van Oosterwolde. Aan de andere kant is de financiële hemel boven Oldebroek ook allerminst azuurblauw.

Engberts: ‘’Het is ongewis wat de meicirculaire ons brengt. De jeugdproblematiek beklijft, het is aan de raad om keuzes te maken. We laten ons niet leiden door kretologie, maar sturen op inhoud.’’ Hij vindt ondanks de dissonant van buitenaf financieel beheer een mooie en uitdagende taak. ‘’Er is nu geen enkele reden voor zwaarwegende maatregelen. Als die de burger raken nemen we de inwoners mee bij het vinden van oplossingen.’’

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden