Ds. Marco Schut vóór het weiland aan de Oostelijke Rondweg waar de dankviering gehouden zou worden op 18 april a.s. De locatie is nu de Grote Kerk in Elburg. (Foto: José Oosthoek)
Ds. Marco Schut vóór het weiland aan de Oostelijke Rondweg waar de dankviering gehouden zou worden op 18 april a.s. De locatie is nu de Grote Kerk in Elburg. (Foto: José Oosthoek) (Foto: José Oosthoek)

Dankviering net zoals 75 jaar geleden

Andere locatie door corona, invulling dienst blijft gelijk

José Oosthoek

Vanwege de Viering 75 jaar Vrijheid biedt de Huis-aan-Huis Elburg elke maand een artikel over een (toekomstig) project in de gemeente Elburg, dat direct gerelateerd is aan 75 jaar Vrijheid. In deze aflevering vertelt dominee Marco Schut hoe de kerken gezamenlijk invulling geven aan ‘Viering 75 jaar Vrijheid Elburg’.

Zoals op 19 april 1945 gebeurde, zal ook dit jaar een gezamenlijke dankviering gehouden worden door de Gereformeerde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. “Net als de drie oorspronkelijke kerken van toen”, aldus dominee Marco Schut. “Datum en plaats zijn nog niet bekend.”

ELBURG – “In het herdenkingsboek van Willem van Norel staat een citaat van Johannes van Hulsteijn, destijds gemeentesecretaris van Doornspijk”, zegt Schut. “Het luidt: ‘Jammer dat de dominees niet voldoende beperkten, en het reeds over negenen was toen de dienst was afgelopen. Negen uur was de avondklok.’ De bevrijding werd gevierd, maar de avondklok gold blijkbaar nog, mooie anekdote. Ook dit jaar zijn we gebonden aan anderhalf uur, we zullen ons best doen ons hier aan te houden.”

De predikanten van genoemde kerken zijn in het najaar bij elkaar gekomen met het plan een gezamenlijke viering te initiëren. “We hebben de burgemeester om medewerking gevraagd en hij bracht ons in contact met Edwin Vonk, voorzitter van de kerngroep Viering 75 jaar Vrijheid Elburg”, vervolgt Schut, die sinds november 2015 in Elburg woont en werkt. “Hij vroeg ons om het gemeentebreed op te zetten en dat hebben we besproken in het pastoresoverleg, waarbij ook de burgemeester aanwezig was. Zes predikanten hebben zich verbonden aan deze herdenkingsdienst; ds. Post, ds. Swager, ds. Schuitemaker, ds. De Bruin en ik. We willen staan voor de brede geloofsgemeenschap in gemeente Elburg.”

Hagepreek

De dankviering zou plaatsvinden in legertenten, in het weiland tegenover de brandweerkazerne. “Dit is afgelast vanwege corona, we hebben nu gekozen voor de Grote Kerk”, legt Schut uit. “Door de dienst buiten te houden, zou de viering een beetje in de buurt komen van een hagepreek. Een gedeeld moment, samen in het proces naar vrijheid, maar dat kan in de kerk ook. De vrijheid is té belangrijk om niet samen te vieren, het overstijgt alle afzonderlijke geloofsgemeenschappen. Het thema is Dankbaarheid en we zetten de bevrijding om in dankbaarheid voor de vrijheid. We moeten ons realiseren dat die vrijheid ook een verantwoordelijkheid van ons vraagt. Het lied van de Dichters van Gerechtigheid ‘Met open armen’ gaat daarover. Het lied ‘Ga nu heen in vrede’ eindigt met ‘Ga en maak het waar’’, dat is de opdracht. Hierbij kun je denken aan het bieden van een veilige plek voor mensen die uit onveilige gebieden komen, maar je kunt het ook persoonlijk invullen; doe er iets mee. Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend.”

Scholen

“We zingen ook psalm 150, net als op 19 april 1945”, aldus Schut, zelf predikant van de PKN-Ichthuskerk. “Tijdens de viering worden we begeleid door blazers en de koren uit de gemeente zingen onder andere ‘Vreugde, vreugde, louter vreugde’ en ‘Ga nu heen in vrede’. De scholen wordt gevraagd om de duif als vredes- en vrijheidssymbool te gebruiken voor de viering, de leerlingen kunnen daar iets mee. In deze dienst is niet alleen ruimte voor de lezing uit de Bijbel. Naast de predikanten en de burgemeester, zal ook mevrouw B. Jansen-Lipke spreken, zij heeft de bevrijding meegemaakt.”

De gezamenlijke dienst ter herdenking van de vrijheid vindt plaats in de Grote Kerk in Elburg, op 18 april om 19.00 uur. De site van de gemeente vermeldt alle activiteiten in het kader van 75 jaar Vrijheid: elburg.nl/75_jaar_vrijheid. Updates staan op de kalender.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden