Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. (Foto: Herman van der Wal)
Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. (Foto: Herman van der Wal) (Foto: Herman van der Wal)

'Bestuurlijke spaghetti is onhoudbaar'

Dick van der Veen

B en W: 'Herkenning in rapport'

,,We herkennen ons als college in de uitkomsten van het rapport dat de verkenners prof. dr. Michiel Herweijer en mr. Ella Schadft-de Boer in opdracht van de provincie Gelderland over 'de Kop van de Veluwe' hebben uitgebracht. Donderdag 5 maart spreekt de gemeenteraad er zich over uit en wordt duidelijk hoe die de koers politiek voor zich ziet."

OLDEBROEK – Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing heeft een open voor kansen die ontstaan door verdergaande samenwerking. ,,Het is geen geheim dat Oldebroek in het verleden om zich heen keek of er samenwerkingsverbanden konden ontstaan. Dat gebeurde met een open mind. Wij behoren niet tot de gemeenten die kost wat kost de zelfstandigheid wilden bewaren. We zijn er om voor onze inwoners zo goed mogelijk onze taken te verrichten en als het betekent dat het op een andere manier beter kan sluiten we niets uit."
De verkenners geven aan dat een situatie waarbij Oldebroek enerzijds op het vlak van ICT met Hattem en Heerde (H2O) zaken doet en anderzijds met Nunspeet en Elburg afspraken maakt op termijn onwenselijk is. ,,We kennen een aantal samenwerkingsverbanden naast NEO en H2O. Doen dingen in het sociaal domein met zes gemeenten, net als in de veiligheidsdriehoek. Samenwerking op de Veluwe en in de regio Zwolle. Een bestuurlijke spaghetti ook voor Elburg, Nunspeet, Hattem en Heerde. Wegen waar de beste kansen liggen. Dat kan consequenties hebben voor andere samenwerkingsverbanden. Je komt op een punt dat je knopen door moet hakken. Het kan niet zo zijn dat je de ene week samenwerkt en de andere week beziet hoe dat verder moet."
De verkenners adviseren Nunspeet, Oldebroek en Elburg om voor beleidsarme uitvoeringstaken in te zetten op niet vrijblijvende bundeling van krachten, mogelijk in de vorm van een gezamenlijk samenwerkingsverband voor bedrijfsvoering. De kwetsbaarheid wordt er mee verkleind en het kwaliteitsniveau tegen aanvaardbare kosten geborgd. Daarbij de aantekening dat ook Hattem zoekt naar mogelijkheden om de kwetsbaarheid in de uitvoering op te vangen. In de vier genoemde gemeenten, zo proeven de verkenners, is draagvlak om de handen ineen te slaan, waarbij de beleving in Nunspeet minder sterk is dan in Oldebroek en Elburg. Beleidsarme uitvoeringstaken als personeelsbeleid, informatisering, automatisering, financiën, facilitaire zaken en huisvesting voorbij.
De verkenners sturen aan op aansluiting van de vijf gemeenten bij de regio Zwolle. ,,Logisch omdat ze meer op deze stad dan op Apeldoorn gericht zijn. De kinderen gaan er op school. Oldebroek zit er tussenin en kijkt naar beide kanten. We (h)erkennen de kwetsbaarheid op termijn op sommige gebieden, moeten kijken waar we voordelen voor onze inwoners zien en op die terreinen samenwerken. Het is belangrijk dat dit rapport er ligt. De gemeenteraden zijn aan zet. Het is te hopen dat we voor de zomer een richting kunnen vaststellen.", aldus burgemeester Haseloop.

Meer berichten