Paul Werkman en Jules van der Weerd van Hoog over Wezep op de grens van Hattemerbroek en Wezep. (Foto: José Oosthoek)
Paul Werkman en Jules van der Weerd van Hoog over Wezep op de grens van Hattemerbroek en Wezep. (Foto: José Oosthoek) (Foto: )

Hoog over Wezep: 'Ministerie sjoemelt'

José Oosthoek

'Mensen zijn niet serieus genomen'

Talloze berekeningen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat zijn volgens bezorgde inwoners van Wezep onjuist. "We kunnen ze stapelen en stapelen, voorbeelden van fouten om er voor te zorgen dat de opening van Lelystad Airport door kan gaan", aldus Paul Werkman van 'Hoog over Wezep'.

WEZEP – Op 18 februari, tijdens een bijeenkomst in 't Noorderhuukien (Noordeinde), zullen Jules van der Weerd en Paul Werkman van Hoog over Wezep uitleggen wat de gevolgen zijn van de aanvliegroutes van Lelystad Airport. "Met name Noordeinde en Elburg zijn de klos, maar ook voor Kampen en Kamperveen zijn de gevolgen ernstig", aldus Werkman. "Hoog over Wezep is een groep bezorgde inwoners die gefundeerd zaken aantoont", verduidelijkt Van der Weerd. "Samen met achttien groepen van deskundigen, waaronder stikstofexperts, vogelexperts etc. kaarten we de zaken aan. Allemaal mensen met technische kennis. Wij constateren dat we op het gebied van geluid, stikstof en economie net zo veel kennis hebben als het hele Ministerie van Verkeer & Waterstaat met zijn adviseurs bij elkaar. Ik durf zelfs te zeggen: meer! Stikstofberekeningen blijken niet te kloppen. We hebben met veel moeite een 1700 pagina's tellend MER-rapport losgepeuterd gekregen, waarin deskundigen ontdekten dat er gesjoemeld is met normen om onder de toegestane waarden te komen, zodat geen natuurvergunningen aangevraagd hoefden te worden."

"Een ander voorbeeld is het economische belang van Lelystad Airport", vult Werkman aan. "Dr. Manshanden en drs. Bus; luchtvaarteconomen stellen dat Schiphol geen motor is van de Nederlandse economie. Dat was 20 jaar geleden zo, maar de economie is veranderd. De motoren van onze economie liggen in de regio's, zoals Brainport Eindhoven, niet in de Randstad. Ook uit een kostenanalyse blijkt dat Lelystad Airport onverstandig is. De kosten voor gezondheidszorg, klimaat e.d. wegen niet op tegen de baten. Ze zijn uitgegaan van vooronderstellingen en verkeerde berekeningen."

"De minister zegt dat met de B+-routes de problemen voorbij zijn, maar volgens onderzoek van dr. ir. Sijtsma; een internationaal expert op het gebied van luchtvaartakoestiek, blijkt dat Noordeinde en Elburg er het meest nadelig uitkomen. Elburg krijgt de meeste geluidsbelasting wanneer de vliegtuigen meteen stijgen, tien keer meer lawaai dan wanneer ze horizontaal vliegen. Bovendien, zo snel stijgen doen ze niet; het zit niet prettig voor de passagiers, het is slecht voor de motoren en het kost teveel kerosine."

Hoog over Wezep heeft samen met achttien landelijke groeperingen die zich verzetten tegen Lelystad Airport, een rapport ingediend, dat bestond uit 217 pagina's; 10.000 bezwaarschriften en 186.000 bezwaarpunten. "Hierop zijn aanpassingen gedaan. Drie, echt drie!", aldus Van der Weerd. "Dat zijn tekstuele, kleine aanpassingen en de meeste punten zijn onbeantwoord. De 180 Kamervragen worden afgedaan."

Meer berichten