Wethouder Bob Bergkamp verricht de starthandeling voor aanleg kunstgrasvelden. (Foto: Dick van der Veen)
Wethouder Bob Bergkamp verricht de starthandeling voor aanleg kunstgrasvelden. (Foto: Dick van der Veen) (Foto: )

Oldebroek trekt aan sportaccommodatie

Dick van der Veen

Met Terpstrahal: knelpunt minder

Met de verbouw van de Erica Terpstrathal zet de gemeente Oldebroek opnieuw een belangrijke stap in de optimalisering van de sportaccommodaties. In de komende jaren volgen nieuwe ontwikkelingen die deels al in de grondverf staan.

WEZEP – ,,Binnenkort start de paardensportvereniging Noord Veluwe met de bouw van een rijhal op de locatie aan de Laanzichtsweg in Oldebroek. Daarmee is ook deze club klaar voor de toekomst." Marjolein Langenkamp, communicatieadviseur van de gemeente, stipt hiermee één van de activiteiten aan.

Langenkamp constateert dat eerder al met de buitensportaccommodatie Oldebroek een grote wens van de skeelerclub is ingevuld. ,,De nieuwe 200 meter piste stelt de club in staat om grotere evenement te organiseren. Kulturhus De Talter en gymnastiekvereniging SOS zetten zich in voor het behoud van het tenniscomplex in Oldebroek. De voetbalverenigingen en de Wezeper Tennisclub denken na over de herinrichting en/of verduurzaming van hun sportparken. Sportvereniging Noord Veluwe Boys uit Hattemerbroek en De Heuvelruiters uit Wezep hebben daarin de afgelopen jaren al flink geïnvesteerd. De ATB vereniging Oldebroek wil haar parkvoorziening vergroten en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd."
Via een bewonersinitiatief komt in Oosterwolde een grotere accommodatie voor zaalsporten. (Het plan Hart van Oosterwolde). Dit plan zorgt ook voor herschikking van sportpark De Heughte. Voetbalvereniging VSCO'61 is daar nauw bij betrokken. In de afgelopen maanden zijn er diverse bijeenkomsten geweest waarbij de gemeente de bevolking van Oosterwolde nauw betrokken heeft. Het bevindt zich nu allemaal in een stadium van finetunen waarbij ook de vraag speelt lof het beschikbare budget voldoende is om plannen zoals die er liggen volledig te realiseren.
Met de verbouw van de Erica Terpstrahal en de aanleg van drie kunstgrasvelden voor de korfbalvereniging Rood Wit worden in Wezep twee belangrijke knelpunten opgelost. ,,Daarmee is de behoefte aan binnensportaccommodatie op peil en kunnen we Rood Wit duurzaam huisvesten in de locatie bij de hal", geeft Marjolein aan. De hal krijgt een grotere kantine met keuken, een nieuw sportvloer met nieuwe installaties. Het Agnieten College gaat van het kunstgras gebruik maken. Het wordt afgerond met een openbaar trapveldje en nieuw parkeerterrein, waarbij een nieuwe hoofdingang aan de Ampèrestraat wordt gerealiseerd. De hal heeft straks dezelfde faciliteiten als de Kamphal. Rood Wit zat tien jaar in de wachtkamer, maar is blij dat ze nu de gelegenheid krijgt om de vleugels uit te slaan. Er is sprake van een flinke groei van het ledental. De verbeterde accommodatie biedt de kans om ook de sportieve ambities te realiseren. Eind maart is het kunstgras op orde. De verbouw van de Terpstrahal begint 1 april. Rond 1 november moet alles klaar zijn en kan de vereniging definitief het gras aan Van Pallandstraat achter zich laten.

Meer berichten