Foto: Hans van Oosterhoudt

Gemeente Elburg sluit winkelpand wegens drugshandel

ELBURG - De rechtbank in Arnhem heeft op woensdag 5 februari bepaald dat gemeente Elburg over mag gaan tot de sluiting van een winkelpand aan de Klokbekerweg vanwege drugshandel.


De winkel werd volgens de gemeente Elburg gedurende langere tijd gebruikt als spil voor de verzending van harddrugs. De voorzieningenrechter heeft een verzoek van de huurders van het pand om het opleggen van de bestuursdwang te schorsen tot en met de behandeling van het ingediende bezwaar afgewezen. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: "De gemeente kan nu het besluit uitvoeren en het (winkel-) pand sluiten voor de duur van twee maanden."
Vorig jaar is uit politieonderzoek gebleken dat er vanuit de betreffende winkel in winkelcentrum de Vrijheid sprake was van verschillende strafbare feiten waaronder drugshandel. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft de bevoegdheid om, bij constatering van drugshandel vanuit een lokaal, woning of pand deze locatie voor twaalf maanden te sluiten. "Drugshandel zorgt voor onveiligheid in de woonbuurt en kan om die reden niet worden getolereerd. Vandaar dat wij hiertegen optreden", aldus de burgemeester. Doel van een sluiting is de drugshandel vanuit het pand te stoppen en een signaal af te geven aan de samenleving dat dit niet wordt toegestaan.
Eerst was het de bedoeling om het winkelpand voor een jaar te sluiten. Uiteindelijk heeft de burgemeester in zijn besluit onder meer rekening gehouden met de belangen van het personeel (die dan hun baan zouden verliezen) het winkelend publiek en het winkelcentrum. Om deze reden heeft hij besloten de periode van sluiting in te korten van twaalf naar twee maanden.

Meer berichten