Matthijs en Marco illustreren bewegingsdoelen met materialen. (Foto: Dick van der Veen)
Matthijs en Marco illustreren bewegingsdoelen met materialen. (Foto: Dick van der Veen) (Foto: )

Buurtsportcoach zet Elburg in beweging

Dick van der Veen

Jeugd op gezond gewicht zetten

Er gaat mogelijk een generatie over heen voordat de Elburgse jeugd massaal op gezond gewicht is, maar de inspanningen die de buurtsportcoaches binnen de stichting Wiel verrichten blijven op z'n zachtst gezegd niet onopgemerkt. Zowel tijdens als na schooltijd zetten ze jongeren in beweging.

ELBURG – Daar waar zes jaar geleden iemand zich er in deeltijd mee ging bemoeien zijn nu zes medewerkers er full of part time mee bezig. Matthijs Bastiaan en Marco de Vries zijn twee van hen. Hun collega's zijn Andrea Voorn, Eva Bakker, Tim Jansink en Jan Willem Koopman.,,Scholen krijgen meer budget voor werkdrukverlaging, de meeste schakelen ons in. We richten ons primair op de jeugd van 4 tot 19 jaar. Onder meer via JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) en Gezond Tussen d'Ooren, waarbij samenwerking is met basis- en voortgezet onderwijs, supermarkten en andere instanties zoals kinderdagverblijven en consultatiebureaus. We verbinden partijen. Er zijn diverse acties die zich richten op gezonder eten en drinken. Vorig jaar was een waterproject met zeven andere gemeenten. Bij Gezond Tussend'ooren zijn vijf supers betrokken die tips verstrekken. Ook een diëtist schuift aan."

De hoofdtaak van de coaches is bewegingsonderwijs op een tiental scholen. Daarnaast vinden allerlei naschoolse activiteiten plaats. Neem het spannende blacklight trefbal, eens in de zes tot acht weken. Straatvoetbal, koningsspelen, het zijn er slechts twee uit een reeks. Een interessant initiatief is Better2Gether. ,,Het is een inclusief vereniging die mensen met en zonder beperking samen aan het sporten zet. Elke woensdagavond beleven zo'n twintig mensen er veel plezier aan."
Buurtsportcoaches ontpoppen zich tevens als verenigingsondersteuners,waarbij ze helpen om diverse takken van sport bij de jeugd onder de aandacht te brengen. Een pilot met drie scholen richt zich op de motoriek. ,,Het is een variant op de IQ-test en bestaat uit een motorische scan. Via de app houden we de resultaten bij. Aan het eind van het schooljaar kunnen we de ontwikkeling meten. De leerlingen leggen een circuit af met onder meer, gooien en vangen, balanceren en springen. De snelheid waarmee dat circuit wordt afgelegd levert een indicatie op. Het is zowel individueel als groepsgericht. Wanneer leerlingen op een bepaald onderdeel slecht scoren kunnen we daar in de bewegingslessen op sturen."
Het niet aan sport doen is soms een financiële kwestie. Dat vereist gemeentelijke ondersteuning. Ook zijn er in diverse gemeenten stichtingen die hierin een handje toesteken. Voor de buurtsportcoaches zijn de Koningsspelen een hoogtepunt. ,,Daar zijn zo'n duizend kinderen bij betrokken. Dit keer is het thema Bevrijding. Via de Landmacht hopen we materialen te krijgen om dat thema aan te kleden. Er komt veel voorbereiding aan te pas. Om vijf uur 's ochtends gaan we ermee aan de gang. Toegegeven, aan het eind van die dag bewegen we zelf niet zo vlot meer....." Het is en blijft een gewichtige baan.

Meer berichten