Week van Gebed in Elburg: 'Buitengewoon'

ELBURG - Van 20 tot 25 januari doen de kerken in Elburg mee aan de Week van Gebed. Elke dag is er een interkerkelijke gebedsbijeenkomst, steeds op een andere locatie. De Week van Gebed is een initiatief van MissieNederland en de Raad van Kerken. In de hele wereld komen miljoenen christenen bij elkaar om te bidden; eenheid van kerken is een belangrijk punt van gebed. Het materiaal voor de Week van Gebed is dit jaar voorbereid door christenen op Malta. Daarom staat de Bijbeltekst uit Handelingen centraal waarin Paulus na een schipbreuk op Malta terechtkomen.
De gebedssamenkomsten in Elburg zijn op maandag 20 januari bij de Hervormde Gemeente Elburg, Klaverplein 2; dinsdag 21 januari in de Gereformeerde Kerk Doornspijk, Zuiderzeestraatweg West 84; woensdag 22 januari bij Evangelie Gemeente Oase in Doornspijk, Oude Kerkweg 88; donderdag 23 januari in de Vrije Evangelische Gemeente Elburg, Boterbloem 15; vrijdag 24 januari in het Huis van Gebed, Smeesteeg 6a; tot slot op zaterdag 25 januari in de Ichthuskerk, Vrijheidsstraat 1.
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren maximaal een uur.

Meer berichten