In december werd voor de laatste keer oud papier ingezameld.
In december werd voor de laatste keer oud papier ingezameld. ((Foto: Joop van Gelder )

Ichtuskerk stopt voorlopig met inzameling oud papier

ELBURG - De Ichthuskerk stopt voorlopig met het inzamelen van oud papier. Een woordvoerder: ''Helaas moet na 40 jaar de conclusie worden getrokken dat het niet meer rendabel is om het papier in te zamelen. Het huidige contract liep per 31 december 2019 af en een nieuw contract is dermate ongunstig dat bij een gelijkblijvende hoeveelheid papier zelfs moet worden bijbetaald om het papier af te zetten.''
''De afzetmarkt voor oud papier is op dit moment verzadigd, waardoor de prijs voor oud papier flink is gezakt en het einde lijkt nog niet in zicht. Aan de andere kant zijn de kosten voor transport en de huur van de containers de laatste tijd flink hoger geworden.'' Het Oud-Papier-Team van de Ichthuskerk ziet tot haar spijt daarom geen mogelijkheden om het komende jaar nog door te gaan.
De inzameling van december was daarom voorlopig de laatste keer. Met ingang van januari 2020 wordt er geen papier meer opgehaald en kan men niet meer brengen bij de papiercontainer (zie foto) bij de Ichthuskerk.
Het Oud-Papier-Team van de Ichthuskerk bedankt via deze weg graag iedereen voor het vertrouwen en het trouw aanbieden van oud papier.

Meer berichten