De overstap van het monistisch naar het duale stelsel ervaart wethouder Henk Wessel als een verlevendiging van de discussie in de gemeenteraad. (Foto: Dick van der Veen).
De overstap van het monistisch naar het duale stelsel ervaart wethouder Henk Wessel als een verlevendiging van de discussie in de gemeenteraad. (Foto: Dick van der Veen). (Foto: )

'Wethouder van acht tot vijf kansloos'

Henk Wessel bijna 22 jaar in functie

Dick van der Veen

Of ie met de huidige afrekencultuur, waarbij één op de vier wethouders de eerste termijn niet vol maakt, opnieuw voor de functie zou kiezen waagt Henk Wessel te betwijfelen. Dat hij na bijna 22 jaar nog altijd met veel plezier naar zijn werk gaat staat als een paal boven water.

ELBURG - ,,Mijn collega's in grote stedelijke gemeenten geloven hun oren niet als ik ze vertel dat het de normaalste zaak van de wereld is als mensen op zaterdagmorgen bij me op de stoep staan en we aan de keukentafel bij een kop koffie het gesprek voort zetten. Op de schouder getikt bij de bakker en de slager, allemaal héél gewoon. Wanneer je in een plattelandsgemeente als Elburg denkt met een baan van acht tot half vijf van doen te hebben moet je gauw wat anders zoeken. Als ik er bij vertel dit geweldig leuk te vinden dan vallen de monden open."
Henk Wessel is op 14 april 2020 22 jaar wethouder. Hij behoort tot het drietal in Nederland dat het zolang heeft volgehouden.
Kleine jongetjes weten vaak al snel wat ze later willen worden. Lag dat bij Henkie Wessel ook zo? (lachend) ,,Totaal niet. Ik moest even goed nadenken toen ik werd benaderd. Het ging ineens snel. Slechts één jaar raadslid en toen al in het college."
In die jaren diverse portefeuilles vervuld, wat was de leukste? ,,Openbare ruimte, infrastructuur en verkeer ligt me na aan het hart, maar nu ik voor de tweede periode Financiën 'op het bord' heb moet ik zeggen daar ook een goed gevoel bij te hebben. En dat voor een man zonder financiële achtergrond. Waarbij de aantekening dat het afschuiven van taken door het rijk aan gemeenten een stuk zorg met zich mee brengt."
De opkomst van de sociale media brengt gevaren met zich mee, zo ervaart Wessel. ,,Het zijn niet de grootste helden die op Facebook beledigende taal uitkramen. Ik kreeg er mee te maken toen iemand onder winterse omstandigheden op straat kwam te vallen. De woorden die daarbij werden geuit wil ik niet herhalen. Er deugde allemaal niets van het strooibeleid in Elburg. Het spijtige is dat een aantal mensen het voor zoete koek slikt. En dan het voorbeeld van een mevrouw die buiten haar schuld bij een ernstig ongeval betrokken raakte. Schreeuwlelijken gaven aan dat ze veel te hard had gereden. Je weet niet welke impact zoiets heeft."
Hij is het er niet mee eens dat de kloof tussen de politiek en de burgers steeds groter wordt en beroept zich daarbij op een uitspraak van de directeur van het Centraal Plan Bureau. ,,Dat beeld ontstaat doordat ontevreden mensen veel heisa maken. Ik geef toe dat een gemeenteraad op moet passen daar niet de oren naar te laten hangen."

Heeft iemand die zo lang in een college zit nooit de neiging gevoeld om voor een burgemeesterspost te gaan? ,,Daar hebben we het thuis wel eens over gehad. Mijn vrouw en ik zijn hier geboren en getogen. Bij een benoeming zouden we moeten verkassen. Dat is voor ons een schrikbeeld. We zijn met hart en ziel aan deze gemeente verbonden." Om dat te illustreren het antwoord op de vraag welk raadsbesluit hem het naast aan het hart ligt. ,,Het woonzorgcentrum Hart van Doornspiek. Dat complex staat bij veel mensen in de achtertuin. We hebben op een zaterdag de buurt bouwtekeningen laten zien. Niemand heeft er bezwaar tegen gemaakt. Dat is nu gemeenschapszin op z'n best." Alsof hij zichzelf er op betrapt, te dicht bij de deur te blijven' voegt hij er onmiddellijk de haven van Elburg aan toe.
Liefst 22 jaar het vertrouwen van de kiezer. Zoiets streelt toch? Wat is daarvan het geheim?
,,Ik geef geen oordeel over mezelf. Meer in z'n algemeenheid moet ik zeggen nooit in gesprekken beloftes te doen. In veel gevallen is het al voldoende om een luisterend oor te bieden.
,Als het aan mij ligt wil ik graag nog een paar jaar doorgaan, maar het is aan de kiezer en de gemeenteraad. Het is zaak om goed te letten op signalen uit de samenleving. Ik heb een kring van vertrouwelingen om me heen die me onomwonden aangeven hoe de vlag er voor hangt. Mensen die me durven zeggen waar het op staat." En…. Elburg et op: wanneer deze wethouder op enig moment stopt dan wil hij zich graag dienstbaar opstellen voor de samenleving. Voetbal, kerk, niets is op voorhand uitgesloten. Maar voorlopig stapt hij met veel plezier iedere morgen het huis van de gemeente binnen. Al sluit hij op voorhand uit het landelijk record van wijlen wethouder Arend Bouman in Heerde - 32 jaar op het pluche – te willen benaderen.

Meer berichten