Marga Schoots. (Foto: VVD Elburg)
Marga Schoots. (Foto: VVD Elburg) ( )

Ontslag definitief; drama voor VVD-raadslid Marga Schoots

ELBURG - VVD-raadslid Marga Schoots kan niet terugkeren in de gemeenteraad. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal: ''Op een ingediend ontslag valt niet terug te komen, dat bepaalt de Kieswet. Rozendaal heeft dit aan Schoots laten weten.

Het ingediende ontslag heeft meer consequenties. Eerder heeft Schoots aangegeven alsnog gebruik te willen maken van haar raadslidmaatschap en hiervoor het statenlidmaatschap op te zeggen. "Voor de Provinciale Staten geldt dezelfde Kieswet. Dit betekent dat beide lidmaatschappen zijn opgezegd. Dit kan volgens de wet niet ongedaan worden gemaakt.

Duidelijk is dat het niet de bedoeling was van Marga Schoots om beide lidmaatschappen op te zeggen. De burgemeester rekent het zichzelf aan dat de bevestiging van het ontslag en de hierop te volgen procedure verkeerd is gegaan. "Bij een ontslagbrief moet volgens de wet de voorzitter van het stembureau 'onverwijld' worden geïnformeerd. Dat ben ik zelf, maar dat betekent ook dat er nog andere stappen genomen moeten worden. Die zijn vervolgens uitgebleven, doordat Schoots aan heeft gegeven haar ontslagbrief 'te parkeren' ofwel aan te houden. Op dat moment wist ik niet dat dit niet kon. Toch kan ik hier niets aan veranderen."
De burgemeester heeft in deze lastige kwestie eerst om advies gevraagd aan de Kiesraad. Die adviseerde de burgemeester vooral volgens de Kieswet te handelen. Vervolgens is aan de Provincie om een aanvullend advies gevraagd, hoe om te gaan met deze situatie. Die kwam tot hetzelfde advies als de Kiesraad en stelde daarnaast voor om dit onderwerp juridisch nog eens goed te onderzoeken. Vervolgens is aan hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga om aanvullend advies gevraagd, over de vraag hoeveel ruimte de wet biedt om hiervan af te wijken. Die benoemt in zijn advies dat de wet als doel heeft de opvolging weg te halen bij de politieke partij. De gemeente had hier volgens hem beter en eerder in kunnen optreden. Aan de andere kant heeft het raadslid vanuit een verkeerde vooronderstelling over haar opvolging acties ondernomen. Zij maakte haar keuze op een onjuiste wijze afhankelijk van de vraag of de VVD een geschikte opvolger zou kunnen vinden. Dit is strijdig met het systeem van de Kieswet. In de opvolging is namelijk geen ruimte voor een partijpolitieke weging van de opvolger. Volgens de hoogleraar moet de gemeente nu direct stappen ondernemen om de opvolging goed te regelen. Dit heeft de gemeente inmiddels in gang gezet.
Bij de gemeente heeft men er niet eerder van gehoord, dat een raadslid een ontslagbrief herroept. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal hierover: "En dat is dan ook de verklaring waarom we hier niet beter op hebben gereageerd: het betreft een voor ons unieke situatie. Daar hebben we van geleerd. Helaas heeft Schoots daar nu niets aan en moet de gemeente afscheid nemen van een zeer betrokken raadslid."

Meer berichten