Omdat het VVD Elburg niet lukte een vervanger te vinden, kiest Marga Schoots voor de lokale politiek. (Foto: VVD-Elburg)
Omdat het VVD Elburg niet lukte een vervanger te vinden, kiest Marga Schoots voor de lokale politiek. (Foto: VVD-Elburg) (Foto: )

Statenlid Marga Schoots kiest voor 'warme' lokale VVD-fractie Elburg

Als de nummer 9 op de VVD-kandidatenlijst van de Provinciale Staten-verkiezingen van woensdag 20 maart dit jaar, was Marga Schoots trots om in de voorhoede van de liberale politiek - in de Provincie Gelderland - een zetel in de Staten te bemachtigen. Op woensdag 5 juni werd zij uiteindelijk beëdigd tot Statenlid.

ELBURG - Met het vertrek van Marga Schoots naar de Provincie moest haar zetel in de gemeenteraad van Elburg adequaat opgevuld worden, maar het leek er steeds meer op dat het VVD-bestuur, waaronder de lokale fractie van Schoots viel, verrast was door haar vertrek. Ook sommige logische opvolgers op de Elburgse VVD-kandidatenlijst van 2018 gaven, ondanks hun hoge positie op de lijst, geen thuis en zo ontstond er voor het bestuur en de fractie van de VVD-Elburg een moeizame zoektocht naar de opvolger van Marga Schoots.

Ongeduldiger

Ondertussen leek men in de VVD-fractie van de Staten van Gelderland steeds ongeduldiger te worden. Al staat de Kieswet het toe, dat een raadslid van een gemeente tegelijkertijd ook lid mag zijn van de Provinciale Staten, de VVD vindt dit niet wenselijk en dus werd Schoots verzocht om per direct haar zetel in Elburg op te geven, maar dat was voor haar een brug te ver. Marga Schoots acht zich in eerste instantie een volksvertegenwoordiger en vond het niet juist om de VVD-kiezers van Elburg achter te laten met een lege zetel, omdat haar opvolging maar niet geregeld kon worden.

Marga Schoots: "Het was vanaf het eerste begin mijn volle intentie om zo snel als mogelijk mijn transfer naar de Provinciale Staten te regelen. Het liep echter anders, ik voelde mij opgejaagd en ik bedrijf geen politiek voor een mooi CV, want ik wil altijd mijn hart en goede gevoel volgen. Ik wil mij gesteund, veilig en welkom voelen en dan werkt het niet om de druk op mij zo onwenselijk hoog op te voeren, zeker wanneer het succes van een vlekkeloze transfer niet in mijn handen ligt."

Warmte

Teleurgesteld in de gang van zaken heeft Marga Schoots besloten om terug te keren naar de lokale fractie van de VVD-Elburg, waar zij nu wil bijkomen, zich weer wil opladen, zodat zij zich weer voor meer dan 100 procent kan inzetten voor de gemeente Elburg.
Marga Schoots: "De warmte, de samenwerking en het veilige gevoel in de VVD-fractie van Elburg voelt na deze roerige weken in alles als thuiskomen en je welkom voelen! Hallo Elburg, ik ben er weer, met liefde en genoegen.''

Meer berichten