Kerkdienst in het Fries

't HARDE - Op 't Harde wordt zondag 25 augustus om 16.00 uur een Friese kerkdienst gehouden in de PKN Maranathakerk aan de Bovendwarsweg 2c , hoek Dennenweg. Voorganger is ds. Ide Boersma - Prins uit Wapenveld. Boersma heeft als thema: 'Kop op, Lit de moedfearren net hingje'. Er is gezamenlijk gezang met orgel en koperblazers. ER is een in het Fries gedrukt programma en beamer aanwezig. Er wordt een collecte gehouden.
Na afloop van de dienst is er koffie,thee en frisdrinken en om elkaar bij te praten in de Friese taal. Het motto is: 'Allegearre tige wolkom yn dizze tsjinst oer ús Heit yn de taal fan ús Mem'.

 

Meer berichten