Foto:

Concerten Susterenkoor

ELBURG - Susterenkoor 'St.- Agnes' geeft op 8, 15 augustus zomerconcerten in de kloosterkapel. De optredens van een half uur zijn gratis toegankelijk en beginnen om 15.00 uur.
Susters, gekleed in habijten, zingen liederen die passen bij de sfeer van de kapel en de tijd van het seizoen: de zomer. Ook worden er een paar Latijnse liederen gezongen. In de Middeleeuwen woonden en werkten de susters in het Agnietenklooster. In de kapel is rust en stilte. Op bepaalde tijden zongen de susters echter in de kapel. Net als in die tijd laat het susterenkoor 'St.-Agnes' onder leiding van dirigent Grietje Roozeboom weer liederen klinken in de kapel. Zelf kunt u/jij ervaren hoe het is om te zingen in de prachtige kloosterkapel. Samen met het Susterenkoor worden ook een paar liederen gezongen. 'St. Agnes' werd opgericht in 2012 en is vernoemd naar St. Agnes, een 13-jarige vroegchristelijke martelaar, die later de patronesse is geworden van het Elburgse Agnietenklooster. (Foto: Lusine Grigoryan)

Meer berichten