Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. (Foto: SLG)
Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. (Foto: SLG)

Grondeigenaren gezocht voor 'klimaatslim landschapsbeheer'

Klimaatslim landschapsbeheer is de naam van een pilotproject van Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Probos om meer bomen en bos in het landschap van Gelderland te realiseren. SLG en Probos zoeken grondeigenaren in de Veluwe, IJssel- of Gelderse Vallei, die aankomend plantseizoen houtopstanden willen aanleggen op hun terrein.

ELBURG/OLDEBROEK - Het gaat om de aanleg van bos, singels, struweelhagen of houtwallen. Grondeigenaren kunnen gebruik maken van een gunstige regeling voor de aanschaf van plantmateriaal en aanlegkosten. De locatie is bij voorkeur 0,25 ha groot of groter en ligt niet binnen de begrenzing van het Gelders Natuur Netwerk. Kijk voor meer informatie, voorwaarden en aanmelden op www.landschapsbeheergelderland.nl.
Bomen en bossen leveren de maatschappij belangrijke producten en diensten. Ze produceren hout, verfraaien het landschap, dragen bij aan biodiversiteit, zuiveren lucht, leveren energie en schoon water, helpen het klimaat door CO2 vast te leggen, hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer en produceren hout. Bomen en bossen dragen bij aan een mooie leefomgeving, wat bedrijven en toerisme aantrekt en de vastgoedwaarde doet stijgen.
Projectleider Robert Keizer van SLG: "Voor diverse grondeigenaren, van recreatieondernemers, agrariërs, landgoedeigenaren tot gemeenten en waterschappen, zijn er in dit pilotproject mogelijkheden om houtopstanden aan te planten. Landbouw combineren met de aanleg van bomen en struiken biedt boeren veel voordelen. De aanleg van natuurlijke klimaatbuffers kan interessant zijn voor waterschappen, landgoederen, terreinbeherende organisaties en agrariërs. Bomen en struiken langs wegen leggen niet alleen CO2 vast, weren geluid maar zijn ook waardevol voor vogels en vleermuizen. Ook voor recreatieondernemers als campings en hotels zijn er mogelijkheden om mee te doen. Een groene, bosrijke omgeving is aantrekkelijk voor zowel dagjesmensen als de verblijfsrecreatie."
SLG en Probos zien kansen voor grondeigenaren om de aanleg van bomen en struiken te combineren met maatschappelijke functies. Zij zien vier functiecombinaties: circulaire, natuur-inclusieve landbouw, klimaatbuffers, beplantingen langs wegen en paden en op recreatiegebieden. Op www.landschapsbeheergelderland.nl staan per functiecombinatie de mogelijkheden en voordelen:

landschapsbeheergelderland.nl

Meer berichten