'Ook komende jaren veel aandacht voor leefbaarheid in Gelderland'

REGIO - De provincie Gelderland gaat de komende jaren door met het Programma Leefbaarheid. Daarmee ondersteunt zij bewonersinitiatieven die bijdragen aan meer leefbaarheid en verbondenheid in de wijken en buurten. Die toezegging deed Peter van 't Hoog in zijn eerste publieke speech als Gelders gedeputeerde.
"De portefeuille Leefbaarheid beschouw ik als een bijzondere opdracht", aldus Van 't Hoog (ChristenUnie) in zijn speech, die hij donderdag 27 juni gaf tijdens het jaarlijkse congres van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. "Wat is er mooier voor een bestuurder dan concreet bijdragen aan een goede leefomgeving? Als provincie willen we graag naar de bewoners luisteren, dus laten we elkaar opzoeken."
Het thema leefbaarheid kwam vier jaar geleden op de agenda, onder toenmalig gedeputeerde Bea Schouten. Bewoners kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk of dorp en ze kunnen professionele ondersteuning krijgen van de Leefbaarheidsalliantie. Ook wordt jaarlijks het Dorpshuis van het Jaar gekozen. Van initiatieven die de Leefbaarheidsalliantie ondersteunt zijn koken voor ouderen, samen spelen en bewegen en vluchtelingen met een verblijfsvergunning helpen bij hun integratie.
Dat het thema leeft bleek wel bij het jaarlijkse congres van de Leefbaarheidsalliantie, dat 27 juni op IPKW in Arnhem werd gehouden. Ruim 400 bezoekers kwamen af op de bijeenkomst. Naast gedeputeerde Van 't Hoog gingen onder andere Mpanzu Bamenga (Universiteit Leiden) en Jitske Kramer (Human Dimensions) in op de diverse thema's die spelen in de leefomgeving. Zo'n 30 Gelderse bewonersinitiatieven presenteerden zich aan het publiek.
Bewoners met een idee voor hun leefomgeving die graag hulp of advies willen om hun plannen waar te maken, kunnen terecht bij de partners van de Leefbaarheidsalliantie: Spectrum partner met elan, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG) en Zorgbelang Inclusief.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden