Maarten Seijbel poseert met kunstenaar Kenne Grégoire (r.) naast zijn portret. (Foto Margaretha Coornstra)
Maarten Seijbel poseert met kunstenaar Kenne Grégoire (r.) naast zijn portret. (Foto Margaretha Coornstra)

Oprichter Orgelmuseum in de wolken

Margaretha Coornstra

Staatsieportret van Maarten Seijbel

Ruim de helft van zijn leven wijdde Maarten Seijbel als oprichter en conservator aan het Nationaal Orgelmuseum. Op Valentijnsdag werd hij tachtig jaar; op de eerste zomerdag, 21 juni, mocht hij zijn cadeau uitpakken.

Elburg - De keuze voor een passend geschenk was niet eenvoudig geweest, bekent bestuursvoorzitter Jan Verbree "Wat moet je met een man die tachtig wordt?" vraagt hij retorisch. "Opbergen in het bejaardentehuis," grinnikt Maarten Seijbel vanaf de voorste rij. Want orgelkenners mogen dan een ernstig imago hebben, juist humor blijkt een belangrijk element in de communicatie binnen het Nationaal Orgelmuseum. In de loop van deze kleine ceremonie in de Boonzaal worden er dan ook heel wat goedmoedige plaagstootjes uitgedeeld. Na rijp beraad had het bestuur besloten om beeldend kunstenaar Kenne Grégoire opdracht te geven voor een staatsieportret. "Want we dachten: ach, die heeft in 2016 immers al kunnen oefenen op koning Willem-Alexander voor de Galerij in Kampen, dus die mag Maarten wel schilderen," grapt kunsthistoricus en mede-conservator Eelco Elzenga. Dan breekt het moment aan waarop de nestor zelf het doek van de ezel mag trekken om zo zijn portret te onthullen. Een ontroerd "Aaaah...!" gaat door de zaal. Want daar zit hij, 'de kampioen-anekdoteverteller' zoals Elzenga hem typeerde. Schilder Kenne Grégoire plaatste hem tegen een ietwat magisch-realistische achtergrond: met het hoofd in de wolken, maar tegelijk goed geaard op een simpele houten orgelbank. Iedereen is vol lof over de wijze waarop de kunstenaar Seijbels guitige, relativerende oogopslag heeft weten te vangen. Zó kent Elburg zijn stadgenoot, die geduldig een verzameling orgel-parafernalia uitbouwde tot nationaal erkend museum in een historisch pand. Kenne Grégoire: "Ja, ik dacht: er moet wel wat humor in, anders wordt het zo saai." Hij schilderde Seijbels portret in acrylverf op linnen. "Ik werk meestal met acryl. Maar dan wel op de zeventiende-eeuwse manier, laag over laag. In dat jasje bijvoorbeeld zit ook een dun laagje rood. Dat maakt het blauw net iets levendiger."
De blauwe hemel met de warm getinte wolken bedacht Grégoire pas in derde instantie, zo vertelt hij tijdens de borrel achteraf. "Eerst wilde ik hem bij een orgel schilderen. Maar joh, al die pijpen..! Het werd veel te druk, daardoor viel die hele kop weg. Vervolgens wilde ik Elburg op de achtergrond schilderen, met dat silhouet van de Grote Kerk. Maar dat werd weer zo truttig. Uiteindelijk dacht ik: nee, het moet om de man zélf gaan."
Vooralsnog heeft het Nationaal Orgelmuseum het portret van Maarten Seijbel in bruikleen.

N.B. Volgende week begint de serie Zomerconcerten: van 2 juli t/m 27 augustus, elke dinsdag om 11.30 uur in de Boonzaal. Zie ook
nationaalorgelmuseum.nl

Meer berichten