Aftrap project keitjesstoepen

ELBURG - Leerlingen van klas 3 van het VMBO, profiel Bouwen, Wonen en Interieur van Nuborgh College Het Oostenlicht hebben op 17 juni een praktijkles gekregen in keitjesstoep leggen. Heel bijzonder van deze les was, dat deze stoep gelegd is op hun eigen schoolplein. De les werd gegeven door keitjesstoeplegger Gerard Vos. Hij is één van de weinige deskundigen op dit gebied die over is gebleven van het ambt keitjesstoep leggen.
Aangezien dit ambt dreigt te verdwijnen uit de Elburger straten, is door de gemeente Elburg, samen met VMBO Het Oostenlicht en Gerard Vos het idee opgepakt om leerlingen van die school kennis te laten maken met dit uitstervende ambt. Dit project is opgestart met hulp van subsidie. Leerlingen krijgen naast de praktijkles ook een theorieles met onder andere oud beeldmateriaal van de uitvoering van het maken van een keitjesstoep, en een praktijkles in de binnenstad van Elburg, waarbij er een nieuwe keitjesstoep gelegd of opgeknapt wordt.
Wethouder Arjan Klein heeft door het leggen van een aantal keitjes het project gestart. Het is de bedoeling dat dit project jaarlijks een vervolg krijgt, zodat verspreid over een aantal jaren, een grote groep jongeren in aanraking komt met het ambt keitjesstoep leggen. Hopelijk is een aantal van hen geïnteresseerd in dit bijzondere ambt.

Meer berichten