Bijdrage koor aan kerkdienst

't HARDE - Koor 'Jadah' van Luctor et Emergo verleent op zondag 16 juni zijn medewerking aan de dienst van de interkerkelijke knobbelgemeente 't Harde. De dienst begint om 10.00 uur en wordt gehouden in het MFC Aperloo aan de Stadsweg 27. De voorganger is broeder A. Reitsma uit Wezep.

Meer berichten