Ep Vinke beste klaverjasser

't HARDE - Donderdagavond 6 juni is er door 25 deelnemers geklaverjast bij de klaverjasclub S.V. ’t Harde in de kantine op sportpark Schenk aan de Bovenweg 8.
Met de score van 5657 punten was Ep Vinke die avond de beste. Dit zijn de namen van de andere zes prijswinnaars van die avond met hun puntenaantallen: Huib Bruijnes (5321), Dirk Fransman (5314), Gerrie Vinke (5312), Marco de Putter (5088), Jan de Putter (4967) en Peter van der Burg (4946).
Donderdag 13 juni (laatste speelavond seizoen) is er weer klaverjassen vanaf 19.45 uur.

Meer berichten